Přejít k hlavnímu obsahu
Budoucí růst Evropy nastartují odborníci na kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci a robotiku
Nouze o patřičně kvalifikované profesionály panuje zejména v odvětví digitálních technologií, chybí především odborníci na informační bezpečnost (48 %), umělou inteligenci a robotiku (48 %) a datovou analýzu (47 %). Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil má dopad na růst firem v Evropě i ekonomický rozvoj celého kontinentu. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy pro zahraniční investice (EY’s Attractiveness Survey: Building a Better Working Europe), který každoročně provádí společnost EY.

„Inovace probíhají rychleji, než je vzdělávací systém s to vychovávat dostatečný počet odborníků. Celoživotní vzdělávání a průběžně doplňování kvalifikace není ještě převládající jev a společnosti tedy buď nejsou zatím dostatečně schopné potřebně kvalifikované odborníky najímat, nebo je v potřebné míře vychovávat,“ uvádí Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY, a doplňuje: „Masivní digitalizace se již na trhu práce výrazně projevuje. Nedostává se specialistů na digitální technologie a naopak v jiných segmentech existuje převis nabídky nad poptávkou. Je zapotřebí, aby evropské podniky při rekvalifikaci a zvyšování dovedností svých zaměstnanců postupovaly s ohledem na lidský a výrobní potenciál, respektive měly ucelenou strategii rozvoje lidských zdrojů a promyšlený plán investic do vzdělávání a rozvoje stávajících i nově nabíraných pracovníků.“

Sázka na digitální technologie se vyplácí

Digitální transformace představuje nedílnou součást rozvojové strategie 60 % zúčastněných firem. 57 % oslovených společností klade ve spojitosti se zaváděním digitálních technologií důraz na personální rozvoj a 54 % respondentů pak disponuje samostatnou pozicí vedoucího pracovníka pro digitální (CDO), resp. informační technologie (CITO). Na všech třech pilířích současně nicméně staví pouze 17 % organizací, jež provedená studie označuje přívlastkem „digitálně vyspělé“. V nejužším vedení těchto podniků lze nalézt člověka, který se prosazování digitálních technologií aktivně věnuje a taktéž rozvoj lidského kapitálu hraje při transformaci příslušných společností klíčovou úlohu.

Důsledně koncipovaná podniková agenda a zapojení managementu mají své opodstatnění. Uvedené společnosti zpravidla vykazují vyšší produktivitu (76 %) ve srovnání s těmi, jež analogickou strukturu využívají teprve krátce (76 %), případně jsou v jejím prosazování pozadu (65 %). Obdobně také míra fluktuace zaměstnanců je u digitálně vyspělých společností mnohem nižší (59 % oproti 71 %, resp. 74 %).

Zvýšené nároky na funkci lidských zdrojů

Evropské společnosti jsou si nedostatku pracovníků s odpovídajícími dovednostmi vědomy a do odstraňování kvalifikačních deficitů nově přijímaných i stávajících zaměstnanců investuje celých 89 % respondentů. Ze studie dále vyplývá, že jen 43 % společností pracuje v oblasti lidských zdrojů s výhledem delším než tři roky.

„Úspěchy společností při přechodu na digitální ekonomiku jsou podmíněny zásahy do počtu, uspořádání i dovednostního souboru zaměstnanců. Nové přístupy ovšem vyžadují i nové pohledy na náborovou politiku. Je odpovědností úseku lidských zdrojů, aby příslušné změny vědomě řídil, prosazoval a zároveň odpovídajícím způsobem přizpůsobil své dovednosti. Díky moderním metodám datové analýzy je možné získávat vysoce relevantní poznatky, jak z vlastních datových zdrojů tak i vytěžováním ostatních digitálních informací. Je vhodné začít spravovat zdroje na bázi schopností spíše než v závislosti na jednotlivých rolích. V případě HR tak nejde jen o zajišťování specialistů pro potřeby podniku – i samotná funkce lidských zdrojů se musí vyvíjet a začlenit do svého jádra odborníky na digitální technologie, datovou analytiku a bezpečnost,“ uzavírá Petr Plecháček, Associate Partner týmu kybernetické bezpečnosti ve společnosti EY.

 

Datum vytvoření: 08/01/2019

VSFS

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek