Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika září – první náznaky návratu k normálu
Celková suma aktiv bankovního sektoru se v září snížila o 1,2 % meziměsíčně na konečných 9 002,7 miliardy korun. Pokles zaznamenaly v podstatě všechny hlavní položky – „Vklady a úvěry u centrálních bank“ na -59 miliard korun, „Úvěry a ostatní pohledávky za klienty“ -38,5 miliardy korun a „Dluhové cenné papíry v držení bank“ -37,9 miliardy korun. Od počátku roku je však bilanční suma vyšší o 12,3 % (+984,7 miliardy korun), v meziročním srovnání pak o 5,3 % (+452,5 miliardy korun).
bank stats

Celkové vklady se v průběhu září snížily o 3,2 % meziměsíčně na hodnotu
5 948,7 miliardy korun. Po klidném srpnu do jejich vývoje opět zasáhl segment vládních institucí, na jejichž účtech v září ubylo 204,5 miliardy korun. Bez tohoto vysoce volatilního segmentu by celkové vklady vzrostly o 0,2 % meziměsíčně. V meziročním srovnání jsou celkové vklady vyšší o 7,2 %, bez vládních institucí pak o 7,5 %. Zatímco nefinanční podniky v průběhu září ubraly ze svých vkladů lehce nad 10 miliard korun, obyvatelstvo téměř shodnou sumu přidalo. 

Od počátku roku se vklady v corporate segmentu zvýšily o 4,0 % (+48,6 miliardy korun), u obyvatelstva došlo k růstu vkladů o 6,7 % (+188,2 miliardy korun). Je evidentní, že rozjezd ekonomiky firmám svědčí a již nepokračují v tak vysoké míře úspor. I meziroční tempo růstu vkladů se pomalu vrací k běžným hodnotám. Naopak tempo růstu úspor obyvatelstva zůstává stále vysoké, pravděpodobně pod tlakem nejistoty budoucího ekonomického vývoje a s podporou dodatečných příjmů ze zrušení superhrubé mzdy.

Celkový objem úvěrů poklesl o 1,0 % meziměsíčně a ukončil tři čtvrtletí letošního roku na hodnotě 3 777,2 miliardy korun. Meziroční tempo růstu pak zpomalilo ze srpnových 6,4 % na 4,4 %. Do zářijového vývoje opět výrazně zasáhly vládní instituce s poklesem úvěrů o více než 56 % meziměsíčně (-74,8 miliardy korun). Bez jejich vlivu by meziměsíční tempo růstu celkových úvěrů činilo +1,0 %. 

Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům vzrostl v září o 2,4 % meziměsíčně a v meziročním srovnání dosáhl na úroveň +1,9 %. Ve struktuře úvěrů vidíme od počátku roku nárůst především v úvěrech na oběžná aktiva (+4,5 %), což obsahuje mimo jiné úvěry na doplnění zásob nebo na export a import zboží či polotovarů. Oproti loňskému roku se radikálně snížilo tempo růstu úvěrů na přechodný nedostatek zdrojů (+6,6 % oproti loňským +71,0 %). V nově poskytnutých úvěrech nefinanční podniky načerpaly v průběhu září 68,3 miliardy korun a od počátku roku již suma nových firemních úvěrů dosahuje hodnoty 512,9 miliardy korun. 

Celkové úvěry obyvatelstva i v září udržely stabilní úroveň růstu o 1,0 % a v meziročním srovnání jsou vyšší již o 9,6 %. Beze změny zůstaly i tempa růstu spotřebitelských úvěrů (+0,8 % meziměsíčně) a hypoték (+1,1 % meziměsíčně). V nově poskytnutých úvěrech však již můžeme vidět brzdění hypotečního trhu především vlivem růstu úrokových sazeb. V září bylo poskytnuto 32 miliard korun nových hypotečních úvěrů, což je o 8,6 % méně než v srpnu. Stále však platí, že se letošní rok zapíše do historie rekordním objemem nových hypoték. Od počátku roku jich bylo poskytnuto již 302 miliard korun, což je hodnota vysoko nad dosavadními celoročními objemy.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 29/10/2021

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš