Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika září – firemnímu sektoru se opět dařilo
Celková suma aktiv bankovního sektoru se během září snížila o 0,7 % meziměsíčně na konečných 8 550 miliard korun. Hlavním zdrojem poklesu byly již opět vklady u centrálních bank (-158 miliard korun meziměsíčně), s podporou pokračujícího poklesu hodnoty portfolia dluhových cenných papírů v držení bank (- 25 miliard korun meziměsíčně). Přesto je bilanční suma aktuálně o 5,6 % vyšší než na konci září 2019.
bank icon

Objem vkladů sice poklesl o 3,0 % meziměsíčně, avšak v meziročním srovnání dosahuje stále vysokého tempa růstu 10,4 %. Příčinou zářijového poklesu se znova staly vklady vládních institucí, které snížily objem o 242 miliard korun (-25,3 % meziměsíčně). Takový propad nemohly vklady nefinančních podniků ani domácností s meziměsíčním růstem o 1,5 % resp. 0,8 % převážit. Meziroční tempo růstu obou zmiňovaných segmentů zůstává velmi svižné, což odpovídá aktuálně nejisté ekonomické situaci, kdy celá řada podniků odkládá investice a domácnosti svou spotřebu.

Celkové úvěry v září pokračovaly v růstu a ke svému objemu přidaly dalších 0,9 %. Nejvýraznější oživení pocítily úvěry firemním klientům, jejichž objem vzrostl o 0,9 % meziměsíčně. Svou roli jistě sehrál objem nově poskytnutých úvěrů, který v porovnání se srpnovými hodnotami vzrostl o více než 20 %. Od počátku letošního roku již nefinanční podniky čerpaly úvěry v celkovém objemu 289 miliard korun, což je pouze o 7,1 % méně než ve stejném období roku 2019. Úvěry poskytnuté obyvatelstvu udržely dlouhodobě stabilní meziměsíční tempo růstu 0,6 % a v meziročním srovnání jsou v celkovém objemu 1 730 miliard korun vyšší o 6,7 %. 

Hlavním tahounem růstu zůstávají hypotéky. Poptávka po nich se ukázala být velmi stabilní navzdory krizi, i když samozřejmě musíme brát v úvahu všechna vládní opatření cílená na jejich podporu. S aktuálním objemem 1 311 miliard korun tvoří hypotéky téměř 76 % úvěrového portfolia obyvatelstva. Tento fakt nadále podporuje i struktura nových úvěrů, kterých bylo domácnostem v září poskytnuto téměř 31 miliard korun, a z čehož hypotéky tvoří zhruba 70 %. Za první tři čtvrtletí letošního roku již bylo poskytnuto 175,6 miliardy korun nových hypotečních úvěrů, což je o téměř 30 % více než v roce 2019, a to slibuje rekordní celoroční výsledek. Spotřebitelské úvěry doznaly v letošním roce větších ztrát, neboť jejich celkový objem poskytnutý od počátku letošního roku je o více než 11 % nižší než v roce 2019.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 16/11/2020

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš