Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika únor – svižný růst vkladů a jen mírné oživení úvěrového trhu
Celková bilanční suma bankovního sektoru vzrostla během února jen velmi mírně, konkrétně o 0,2 % meziměsíčně, a dosáhla hodnoty 10 417 miliard korun. Meziroční tempo růstu mírně zpomalilo na 7 %. V únoru hrály hlavní roli úvěrové obchody s klienty (+0,8 % m/m) a investice bank do dluhových cenných papírů (+1,7 % m/m).
bank stats

Celkové vklady zakončily druhý měsíc roku v objemu 7 123 miliard korun, což je o 0,7 % více než v lednu. V meziročním srovnání jsou celkové vklady vyšší o 7,2 %. Nefinanční podniky přidaly v únoru na své účty zhruba 31 miliard korun (+2,1 % m/m), obyvatelstvo nově naspořilo 25 miliard korun (+0,7 % m/m). Ve výsledku můžeme opět sledovat poměrně intenzivní nárůst tzv. nad-vkladů, jejichž celkový objem přesáhl hodnotu 550 miliard korun. Většinu těchto extra úspor drží na svých účtech domácnosti, z čehož je evidentní, že existuje dostatečná finanční síla pro oživení spotřeby. 

Celkové úvěry zrychlily své tempo růstu na 0,8 % meziměsíčně a uzavřely únor na hodnotě 4 401 miliard korun. V meziročním srovnání se růst udržel na podobné úrovni jako v lednu, tedy 6,9 %. Nástup nového roku vypadal pro nové firemní úvěry nadějně, když dosáhly podobné hodnoty jako v předchozím roce, avšak únor tento trend nepotvrdil.

Firmy v únoru uzavřely nové úvěrové smlouvy v objemu necelých 30 miliard korun, což je o téměř 17 % méně než v únoru 2023. Nižší objem byl realizován jak v korunových úvěrech (15,1 miliardy korun), tak v eurových (14,7 miliardy korun).

U úvěrů obyvatelstvu dochází s postupným poklesem úrokových sazeb k také postupnému oživení trhu hypotečních úvěrů. V únoru bylo poskytnuto 13,2 miliardy korun nových hypoték, což je o téměř 75 % více než v únoru 2023, avšak stále zhruba o třetinu méně než v letech 2022 a 2021. Spotřebitelské úvěry poprvé překonaly hranici 10 miliard korun nových úvěrů v jednom měsíci. V meziročním srovnání je únorová hodnota nových spotřebitelských úvěrů vyšší o 35 %.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 02/04/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko