Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika leden – nová úvěrová produkce dál zpomaluje
Celková aktiva bankovního trhu se v průběhu ledna zvýšila o 7,9 % meziměsíčně a dosáhla hodnoty 9 648 miliard korun. Jedná se o tradiční výkyv na přelomu roku, který se dotýká především oblasti vkladů. V meziročním srovnání tempo růstu bilanční sumy zpomalilo na 2,7 %.
bank stats

Objem celkových vkladů vzrostl v lednu o 11,6 % meziměsíčně na konečných 6 541 miliard korun. Příčinou je již standardní návrat vkladů vládních institucí, které byly z bankovního sektoru vyvedeny před závěrem loňského roku. Bez segmentu vládních institucí by meziměsíční tempo růstu vkladů dosáhlo přirozené hodnoty 2,4 %. 

Vklady nefinančních podniků zaznamenaly podobný vývoj jako vklady vládních institucí, i když ve výrazně mírnějším rozsahu. Po téměř 6% poklesu v prosinci přibylo v lednu na jejich účty 49 miliard korun, což znamená nárůst o 3,6 % meziměsíčně. Také vklady obyvatelstva v lednu vzrostly, a to o 0,5 % meziměsíčně.

Tento vývoj vkladů se odrazil i hodnotách sledovaných nad-vkladů. Poté, co v průběhu druhého pololetí nad-vklady obyvatelstva postupně klesaly, přinesl závěr loňského roku a první měsíc roku letošního návrat k vysokým hodnotám nad 230 miliard korun. Nad-vklady ve firemním sektoru zaznamenaly prudký propad v prosinci, v lednu pak opětovný nárůst zhruba ke 130 miliard korun. V souhrnné výši zůstává v bankovním sektoru naspořeno přibližně 368 miliard korun nad úroveň předkovidového trendu.

Celkové úvěry v prvním měsíci letošního roku vzrostly o 0,5 % meziměsíčně na hodnotu 4 090 miliard korun. Meziroční tempo růstu se tak vyšvihlo na 6,5 %. Naprostou většinu lednového nárůstu si připsaly úvěry firemní s přírůstkem 1,5 % meziměsíčně. Firemní úvěry těžily z relativně svižné produkce nových úvěrů v závěru loňského roku.  V lednu se však projevil tradiční útlum úvěrové aktivity, když bylo nefinančním podnikům poskytnuto jen necelých 41 miliard korun nových úvěrů. Stále platí, že průměrná úroková sazba eurových úvěrů (3,58 %) je výrazně výhodnější ve srovnání se sazbou úvěrů poskytnutých v českých korunách (8,45 %), proto v lednu dosáhl podíl nových úvěrů poskytnutých v eurech téměř 61 %.

Celkové úvěry obyvatelstva nadále brzdí své tempo růstu, které v lednu dosáhlo 0,1 % meziměsíčně a 4,6 % v meziročním srovnání. Důvodem je stále slabá poptávka po hypotečních úvěrech, kterou v útlumu drží vysoká hladina úrokových sazeb a zároveň vysoké ceny nemovitostí. Nově poskytnuté hypoteční úvěry dosáhly v lednu objemu 6,2 miliardy korun., což je nejnižší hodnota od ledna 2014. Naopak spotřebitelské úvěry udržují stabilní tempo růstu, když jich v lednu bylo nově poskytnuto téměř 7,7 miliardy korun. I když z pohledu nové produkce to vypadá, že spotřebitelské úvěry se stávají favoritem retailového byznysu, stále představují „jen“ 13,6 % veškerých úvěrů poskytnutých obyvatelstvu.  

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 01/03/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák