Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní statistika červen – domácnosti spoří, firmy čerpají úvěry
Bilanční suma bankovního sektoru se v červnu snížila o 0,2 % meziměsíčně a ukončila první pololetí na hodnotě 9 662 miliard korun. Hlavní příčinou bylo snížení objemu vkladů u centrálních bank o téměř 167 miliard korun. Naopak úvěry za klienty připsaly solidních 46,5 miliardy korun a vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí vzrostly o téměř 79 miliard korun. V meziročním srovnání je objem celkových aktiv vyšší o 9,6 %.
bank stats

Celkové vklady zpomalily tempo růstu na 0,3 % meziměsíčně a na konci června dosáhly objemu 6 340 miliard korun. Důvodem je mírnější růst vkladů vládních institucí
(+39 miliard korun) a poměrně silný odliv finančních prostředků z účtů nefinančních podniků (-34 miliard korun). Ve firemním segmentu se však jedná o standardní vývoj na konci pololetí, kdy celá řada právnických osob hradí daň z příjmů za předchozí rok. Naopak vklady obyvatelstva opět zrychlily tempo růstu na 0,4% meziměsíčně. Celková suma nad-vkladů v červnu lehce poklesla díky vývoji ve firemním sektoru, zatímco u obyvatelstva zůstala nezměněná.    

Celkový objem úvěrů v průběhu června vzrostl o solidních 1,2 % meziměsíčně na konečnou hodnotu 3 958 miliard korun. V meziročním srovnání se tempo růstu celkových úvěrů drží zatím vysoko na 6,9 %. Po třech měsících poklesu se k růstu vrátily úvěry poskytnuté nefinančním podnikům (+0,4 % meziměsíčně). Zdá se, že firmy postupně čerpají finanční prostředky z nově uzavíraných úvěrových obchodů, které jsme ještě v únoru a březnu viděli nad hranicí 50 miliard korun měsíčně. Pak došlo k propadu poptávky v souvislosti s nejistotou budoucího vývoje, a proto je objem firemních úvěrů nově poskytnutých od počátku letošního roku o 31 % nižší než v prvním pololetí 2021. 

Úvěry poskytnuté obyvatelstvu udržely stejné tempo růstu jako v květnu, tj. 0,9 % meziměsíčně, a to díky růstu jak hypotečních (+0,9 % meziměsíčně), tak spotřebitelských úvěrů (+1,0 % meziměsíčně). V produkci nových úvěrů je situace trochu jiná. Spotřebitelské úvěry udržují poměrně stabilní výši měsíčních objemů a za první pololetí jich bylo poskytnuto o 11 % více než ve stejném období loňského roku.

Naproti tomu nových hypotečních úvěrů bylo poskytnuto o zhruba 37 % méně než v prvním pololetí 2021 a v měsíčních objemech se vracejí na úroveň roku 2019. Ve stávající ekonomické situaci nelze pro druhé pololetí předpokládat nic jiného než další pokles poptávky po hypotečních úvěrech.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Datum vytvoření: 01/08/2022

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák