Přejít k hlavnímu obsahu
Bankovní rada ČNB v novém složení si rozdělila kompetence
Bankovní rada České národní banky dnes poprvé zasedala v novém složení a schválila rozdělení kompetencí jednotlivých členů pro dohlížení odborných sekcí a samostatných odborů ČNB. Nově rozdělené kompetence jsou platené od 7. července.
cnb

Guvernér Aleš Michl povede sekce kancelář, sekce správní, samostatný odbor interního auditu a samostatný odbor lidských zdrojů.

Viceguvernérka Eva Zamrazilová povede sekci měnovou, samostatný odbor restrukturalizace a sekci rozpočtu a účetnictví. Viceguvernér Marek Mora bude mít na starost sekci regulace a mezinárodní spolupráce a sekci informatiky.

Člen bankovní rady Oldřich Dědek bude vedoucím sekce peněžní a sekce řízení rizik a podpory obchodů. Člen bankovní rady Tomáš Holub bude dohlížet sekci licenčních a sankčních řízení a sekci statistiky a datové podpory. Členka bankovní rady Karina Kubelková pod sebou bude mít sekci finanční stability a sekci dohledu nad finančním trhem II. Člen bankovní rady Jan Frait dostal na starost sekci dohledu nad finančním trhem a sekci bankovních obchodů.

Bankovní rada řídí organizační útvary ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Zdroj: ČNB

Datum vytvoření: 07/07/2022

 

linkedin

Komentáře komentáře
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Měnové války naruby Palebná síla SNB je opravdu obrovská - disponuje téměř jedním biliónem eur deviz... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák