Přejít k hlavnímu obsahu
Inflace v květnu zpomalila
Květnová meziroční inflace poklesla z 2,9 % na 2,6 % a skončila tak nepatrně pod odhadem trhu Starší odhad ČNB očekával 2,5 %. Meziměsíčně ceny stagnovaly, zatímco obvykle v květnu meziměsíčně mírně rostou. Hlavní příčina poklesu inflace šla na vrub cenám potravin, alko a nealko nápojů, které tak částečně korigovaly svůj překvapivý dubnový nárůst. Z meziměsíčního pohledu klesaly ceny pohonných hmot či dovolených a nejvíce rostly ceny ubytovacích a stravovacích služeb.

Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzovaly. K růstu cen mírně přispívaly ceny nájemného a stravovacích či ubytovacích služeb, naopak opačným směrem šly ceny pohonných hmot, dovolených či alkoholických nápojů.

Pokud se podíváme na tradiční meziměsíční pohyby cen v minulosti oproti letošnímu květnu, tak proinflačně (tj. nad dlouhodobý průměr) v letošním roce rostly ceny pošty a telekomunikací, zdraví či odívání, naopak na opačné straně byly ceny potravin, byt. zařízení či alkoholických nápojů. Ceny zboží v květnu poklesly o 0,2 % a byly tak pod dlouhodobým květnovým průměrem let 2010-20, v případě služeb to bylo naopak, jejich meziměsíční květnový nárůst byl však již jen mírně nad dlouhodobým průměrem (0,2 % mom vs. 0,14 %).

Z meziročního pohledu inflace poklesla z 2,9 na 2,6 %, svou roli sehrály zejména ceny potravin a alkoholických nápojů, u potravin byl pokles jen minimální (-0,1), nicméně se projevil také efekt srovnávací základny a meziroční pokles cen potravin zesílil z -3,6 % na -4,4 %. U alkoholických nápojů meziroční růst zpomalil ze 7,5 % na 4,6 %. Opačným směrem opět působila nízká srovnávací základna u cen pohonných hmot, ačkoli jejich ceny meziměsíčně poklesly, meziroční růst mírně zrychlily. Ceny zboží meziročně zpomalily z 1,4 na 0,9 %, ceny služeb meziročně rostly o 5,3 %, obdobně jako v dubnu.

Dubnové zrychlení inflace se novými čísly mírně korigovalo a inflace se tak dostala jen nepatrně nad původní odhad ČNB z květnové prognózy ve výši 2,5 %. Pozitivní zprávou také je, že ceny potravin mírně poklesly, ačkoli jen mírně, a stále tak působí protiinflačně. Bez vlivu cen potravin by meziroční inflace činila 3,9 %. Ceny potravin tak budou představovat riziko i pro další vývoj cen, protože jejich protiinflační působení bude postupně vyprchávat, stejně tak z meziročního pohledu se stále drží ceny služeb nad 5% hranicí, ačkoli samotná meziměsíční dynamika již zpomaluje k hodnotám běžným před inflační vlnou. Pozitivní také je, že anualizovaná meziměsíční inflace bez regulatorních a administrativních cen očištěná od sezónních vlivů se opět dostala pod 2% cíl ČNB, ačkoli ji v květnu pomohl pokles některých volatilních.

Pro ČNB je dnešní číslo sice dobrou zprávou, nicméně setrvalost inflace u cen služeb a zároveň volatilita některých položek spotřebního koše budou ČNB utvrzovat v potřebě opatrného snižování sazeb. I přes silnější kurz koruny tak ČNB na příštím jednání koncem června zvolí pokles sazeb jen o čtvrt procentního bodu a na některých měnových jednáních v druhé polovině roku mohou zůstat sazby bez změny.

Datum vytvoření: 11/06/2024
Jakub Seidler, - hlavní ekonom ČBA

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko