Přejít k hlavnímu obsahu
Ačkoliv téma ESG dnes hodně rezonuje, reálné kroky teprve přicházejí
Tvrdí Tomáš Němeček, partner v oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy v EY ČR. Podle jeho slov banky začínají být v této oblasti stále aktivnější, přičemž tématem číslo jedna je jejich uhlíková stopa, kterou se snaží minimalizovat i v rámci svých úvěrových portfolií.
Němeček foto

Jak konkrétně banky k ESG přistupují? Jaký vliv má tato problematika na jejich úvěrové portfolio? A jak vlastně vypadá v Česku situace ohledně zelených ratingů? Právě na tyto otázky a mnoho dalších odpovídá Tomáš Němeček v novém čísle Bankovnictví.

Zatímco ještě před několika lety jsem měl pocit, že je Bankovnictví spíše o digitalizaci, inovaci a ten, kdo nedigitalizoval, nebyl „in“, dnes je digitál již samozřejmost a přesouváme se do jiné roviny, kterou je udržitelnost. Ta však není pouze o zelené kanceláři. Co všechno ESG pro banky znamená?

Nejprve mi dovolte reagovat na téma digitalizace. Banky dnes o digitalizaci asi méně mluví, ale o to víc konají. A stále zůstává další velký prostor pro on-line onboarding klientů, rozšiřování nabídky digitálně dostupných produktů, individualizaci produktové nabídky, zpřehledňování a zjednodušování digitálních služeb klientům atd. A pokud k tomuto tématu přidáme i oblasti strojového učení, využívání principů blockchain a zákaznické zkušenosti v Metaverse, můžeme si být jistí, že o digitalizaci uslyšíme ještě mnoho zajímavého po dlouhé roky.

ESG se v tomto srovnání nachází na počátku. Téma velmi silně rezonuje, ale první reálné kroky v bankách teprve přicházejí. V centru ESG oblasti je dopad na klimatickou změnu. Výpočty evropských bank, které jsou v této oblasti pokročilejší, prokazují, že dopad banky na klimatickou změnu v oblasti emise skleníkových plynů je v průměru z 99 procent právě v tom, co banka financuje (tzv. scope 3 downstream emise), a jen z 1 procenta o tom, jak zelené jsou její kanceláře, energetické hospodářství a cestování (tzv. scope 1, scope 2 a scope 3 upstream emise). Pokud si však projdete zprávy českých bank o jejich přístupu k udržitelnosti, obvykle objevíte mnoho informací o nákupu zelených energií a pořizování elektroaut pro provoz bank, ale jen málo něco konkrétního o tom, jak snížily emise financované jimi poskytnutými úvěry. 

Nicméně banky začínají být v této oblasti aktivnější. My jsme například ve spolupráci s bankovní skupinou Erste Group vyvinuli metodiku a nástroj na výpočet emisí skleníkových plynů, které banka financuje svými úvěry (tedy výpočet scope 3 downstream emisí) a v současné době také pomáháme Erste Group s nastavením cílů pro scope 1, 2 i 3 emise v rámci jejich Net Zero ambice.

Přestože uhlíková stopa bank je ESG tématem číslo jedna, banky se postupně musí více zabývat i dalšími faktory ať v environmentální oblasti (vodní hospodářství, zacházení s odpady, dopad na biodiverzitu atd.), sociální oblasti (inkluze, rovné příležitosti, diverzita týmů atd.) nebo v governance oblasti (pravdivé a průhledné výkaznictví, efektivní interní procesy, profesionální řízení atd.).

Datum vytvoření: 19/09/2022

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Inflace blízko cíle ČNB – koruna trpí V lednu se zvýšily ceny především energií, tedy elektřiny a zemního plynu. Zafun... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
ČNB patří k největším pesimistům na trhu, bude mít opět pravdu? V únoru ČNB pokračuje s revizemi směrem dolů dál a snížila svůj odhad růstu pro ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB šlape na plyn. Sazby jdou dolů o 50 bazických bodů Rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makro prognózu. Ta oproti listopadu po... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko