Přejít k hlavnímu obsahu
Ukončení devizových intervencí ČNB se blíží
Jaký dopad to může mít na vaše účetnictví a daňové přiznání? A jak je možné vyhnout se případným ztrátám? Podle prohlášení Jiřího Rusnoka po posledním zasedání ČNB může ukončení intervencí od počátku dubna nastat kdykoli. Bankovní rada ČNB přitom hovořila až do tohoto zasedání o polovině roku. Nyní už toto prohlášení neplatí.
Devizové intervence

Pokud dojde k uvolnění koruny, změna, resp. pohyby kurzu a s tím spojené dopady kurzových rozdílů, se přímo dotknou účetnictví a daní firem.

Pro řadu podnikatelů obchodujících se zeměmi Eurozóny to znamená či již znamenalo, impuls k uzavření zajišťovacích operací proti změně kurzu. Mohou tak učinit například formou forwardu, tedy kontraktu, který se uzavírá s protistranou, například bankou. Jeho podstatou je budoucí měnový obchod v pevně stanoveném čase a za pevně stanovenou cenu, čímž se eliminuje riziko změny kurzu. V takovém případě pak lze zavést zajišťovací účetnictví – Hedge Accounting.

Pokud podnik počátkem roku 2017 uzavřel zajišťovací kontrakty a po uvolnění kurzu dojde k očekávanému posílení koruny, budou tyto kontrakty ke konci 2017 ziskové. Účetní předpisy požadují, aby uzavřené derivátové kontrakty byly k datu účetní závěrky oceněny reálnou hodnotou, která musí být zaúčtována do účetnictví. Hodnota těchto kontraktů může být kladná – jedná se tedy o zisk – nebo záporná – ztráta. V obou případech může dojít k neočekávané změně hospodářského výsledku, a tím pádem i k možné daňové povinnosti.

„V případě daňové povinnosti, je nutné si uvědomit, že daň bude vypočítána z potenciálního zisku. Ten ale při skutečném zajištění nenastane. Tzn., pokud si podnik během roku 2017 zajistil kurz na 26,70 Kč pro druhé pololetí 2017 a rok 2018, žádný reálný zisk mu vlastně nevznikne – bude prodávat své výrobky za stejnou cenu v Kč jako za předchozí období. Podnik přesto musí zaplatit daň dle aktuální hodnoty derivátů k 31. 12. 2017,“ vysvětluje Rostislav Kuneš, generální ředitel a partner TPA.

Podniky, které uzavřou zajišťovací operace v roce 2017, by měly pamatovat na to, na jak dlouhé období budou zajištěni. Zda jen na několik měsíců roku 2017, v tom případě nenastanou žádné zvláštní účetní konsekvence – k datu závěry 2017 již žádné zajištění uzavřené nebude. Ale pokud bude zajištění přesahovat do roku 2018 a dále, je nutné zaplatit daň dle aktuální hodnoty derivátů k 31. 12. 2017.

Génius se lvem na budově ČNB
Génius se lvem na budově ČNB

Zajišťovací účetnictví jako možnost vyhnout se těžko predikovatelným dopadům do hospodářského výsledku?

Podle odborníků TPA, přední české poradenské společnosti, je zajišťovací účetnictví metoda, jak se vyhnout zbytečným výkyvům v hospodaření při ukončení měnové intervence. Pokud podniky nechtějí platit daň z aktuální hodnoty derivátů k datu účetní závěrky, existuje pro ně možnost tzv. zajišťovacího účetnictví (Hedge Accounting). Jedná se o účetní metodu, při které si podniky zajistí budoucí peněžní toky a hodnota těchto derivátů nebude účtována k datu závěrky do hospodářského výsledku za dané období, ale oproti vlastnímu kapitálu. Nedochází k ovlivnění hospodářských výsledků výkyvy reálné hodnoty derivátů a ani neočekávanému zdanění vzniklých zisků. 

Pokud budou podniky chtít využít tuto metodu, je nutné splnit podmínky definované § 52 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhotovit dokumentaci zajišťovacího účetnictví. V této dokumentaci jsou podrobně popsána zajišťovaná rizika, zajišťovací strategie a zvolené zajišťovací nástroje. Pro zajišťovací účetnictví je nezbytné prospektivně i retrospektivně měřit efektivitu zajištění.

Dokumentace zajišťovacího účetnictví musí obsahovat:

  • Vymezení cíle a strategie řízení rizika: vysvětlení sjednání zajištění – prohlášení shody s cíli a strategiemi řízení rizika u dané účetní jednotky.
  • Vymezení druhu zajišťovacího vztahu: o jaký druh účetního vztahu se jedná.
  • Vymezení povahy zajišťovaného rizika: vymezení veškerých zajišťovaných rizik.
  • Určení zajišťovacího nástroje: podrobný popis zajišťovacího nástroje.
  • Identifikace zajišťované položky: podrobný popis zajišťované položky, aby mohla být jednoznačně určena.
  • Odhadovaná transakce: informace o časovém určení, povaze, velikosti odhadované transakce a doložení podpory pro dosažení tzv. kritéria jistoty.
  • Určení mechanismu, kterým bude posuzována efektivita zajištění: uvedení metody posuzování efektivity zajištění v průběhu zajišťovacího vztahu – prospektivně i retrospektivně.

„Zajišťovací účetnictví je možnost, jak se vyhnout zbytečným nepředvídatelným výkyvům ve výsledku hospodaření. Implementovali jsme Hedge Accounting u mnoha našich klientů a dle našich zkušeností se díky tomu podařilo zabránit nepříznivým výkyvům v hospodaření i ve zdanění těchto společností,“ dodává Rostislav Kuneš, generální ředitel a partner TPA. 

Datum vytvoření: 03/04/2017
-- Redakce

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Inflace blízko cíle ČNB – koruna trpí V lednu se zvýšily ceny především energií, tedy elektřiny a zemního plynu. Zafun... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
ČNB patří k největším pesimistům na trhu, bude mít opět pravdu? V únoru ČNB pokračuje s revizemi směrem dolů dál a snížila svůj odhad růstu pro ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB šlape na plyn. Sazby jdou dolů o 50 bazických bodů Rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makro prognózu. Ta oproti listopadu po... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko