Přejít k hlavnímu obsahu
Téma ESG dorazilo do Bankastu
Třetí vydání našeho podcastu Bankast se zaměřilo na problematiku ESG. Poslechnout si můžete Martina Motla, ekonoma ČNB a Evu Bučovou, předsedkyni komise pro udržitelnost a ředitelka pro korporátní klientelu ING ČR.
Bankast03

Klimatická změna je skrytý šok, který nabíhá pomalu

„ČNB jako orgán dohledu nemá výslovný mandát omezovat příčinné faktory změn klimatu, a proto se soustředíme na náš stávající mandát, tzn. v této oblasti zajištění finanční stability. Sledujeme systémová rizika finančních institucí, vyplývajících ze socioekonomických důsledků změny klimatu. Také odhadujeme střednědobé a dlouhodobé důsledky stability finančního sektou a případně pokud narazíme na problémy, tak můžeme uplatnit určitá přiměřená opatření nebo nástroje.“ To sdělil Martin Motl, ekonom ČNB v novém díle podcastu Bankast.

Podle něj mají klimatické změny jiný charakter šoku do ekonomiky než ty nám doposud známé. Podle něj se jedná o „podprahový“ šok, který nabíhá postupně a v čase sílí. Navíc je přebíjen v posledních letech standartními šoky. Těch bylo více než dost - Brexit, obchodní válka Čína versus USA, covidová pandemie, energetická krize a válka na Ukrajině.

Problémem je metodologie dosažení klimatických cílů v portfoliu

ESG je tématem i pro ING. Ta se zaměřuje jak na vlastní uhlíkovou stopu, tak i na svoje úvěrové portfolio a podporu transformace. Důležitou součástí je také integrace klimatických rizik do systémů, hodnocení a fungování banky. Podle Evy Bučové je problémem, že si metodologii v oblasti toho, jak dosáhnout klimatických cílů ve svém portfoliu vytváří každá banka sama, neexistuje guideline ze strany státu nebo EU jako celku.

„Naše portfolio jako takové jsme podrobili testu, který nazýváme projekt Tera, resp. Tera přístup, kde jsme vytvořili platformu společně i s jinými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, kde umožňujeme nejen sobě, ale i jiným finančním institucí vložit svoje data o portfoliu a zjistit, jak daleko se nachází od pařížské dohody a jaké scénáře si musí vybrat k tomu, aby v jednotlivých sektorech, které se berou do úvahy, a to je 9 nejdůležitějších sektorů, které nejvíc mají vliv na množství emisí ve vzduchu. Jakým způsobem se vlastně dobrat k té nule jako takové v roce 2050,“ říká Eva Bučová.

V podcastu jsme také rozebírali další význam bank v rámci zelené transformace, jak sbírat a vyhodnocovat data, která se týkají udržitelnosti firem a jak modelovat klimatická rizika a jak tato rizika vůbec integrovat do řídících mechanismů jednotlivých organizací. To vše a mnohem víc se dozvíte v našem novém podcastu Bankast.

Podcast si můžete poslechnout na Apple Podcasts a na Spotify

Datum vytvoření: 09/03/2023

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler