Přejít k hlavnímu obsahu
Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky
Už 7. ročník konference zaměřené na finanční trhy pořádá za přítomnosti předních odborníků ve dnech 28. a 29. 5. 2015 Vysoká škola finanční a správní. Záštitu nad konferencí Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky převzal guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Jako hlavní řečník vystoupí prof. Tadeusz Sporek z Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polsko). Letošní ročník se zaměřuje na finanční trhy z pohledu procesu globalizace světové ekonomiky. Vysoká škola finanční a správní pořádá konference zaměřené na oblast finančních trhů od roku 2003 každé dva roky jako mezinárodní a vědecké fórum, které umožňuje prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce jak na poli soukromých finančních aktivit (zejména z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních trhů), tak veřejných financí.

Letošní ročník bude jednat v plénu účastníků, aby umožnil všem přítomným zapojit se do diskuze k příspěvkům, které všechny prošly náročnou sítí recenzního posuzování. Druhý den konference bude věnován studentským vědeckým aktivitám, a to zejména studentům doktorských studijních programů nebo vybraným talentovaným diplomantům. Vysokou školu finanční a správní reprezentují mimo jiné odborný garant konference a vedoucí katedry Financí Otakar Schlossberger, historicky první finanční arbitr v Česku, a respektovaný odborník na otázku důchodových systémů prof. Jaroslav Vostatek z Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS.

Konference reflektuje nejenom obecné otázky této problematiky, ale blíže se věnuje také jejím jednotlivých segmentům a otázkám regulace. V první části tak vystupující budou diskutovat o současném stavu a vývojových tendencích globalizace finančních trhů, růstu finančních trhů po světové finanční krizi, dynamice vývoje hlavních segmentů finančních trhů ve světě a vztazích mezi reálnou ekonomikou a finančními trhy.

Druhá část konference bude zaměřena na nové jevy v oblasti hlavních segmentů finančních trhů, na vztahy burzovních a mimoburzovních obchodů a na měnící se povahu burz cenných papírů. Dále se bude zabývat specifickou problematikou vývoje trhu dluhopisů v podmínkách inflace a deflace, strukturálními změnami, povahou měnových trhů a změnami na trzích finančních derivátů po světové finanční krizi v důsledku přísnější regulace. Část věnovaná regulaci se zaměří na kvalitativní změny v oblasti národní a mezinárodní regulace finančních trhů, na odraz zvýšené volatility a rizikovosti finančních trhů v novém pojetí systémového rizika a finanční stability, na nové mezinárodní a národní regulatorní instituce a jejich význam pro finanční stabilitu a zásadní regulační opatření týkající se systémově významných subjektů operujících na finančním trhu včetně jeho infrastruktury.

Z konference bude vydán sborník s ISBN.

Datum vytvoření: 19/05/2015
-- Redakce

VSFS

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek