Přejít k hlavnímu obsahu
Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky
Už 7. ročník konference zaměřené na finanční trhy pořádá za přítomnosti předních odborníků ve dnech 28. a 29. 5. 2015 Vysoká škola finanční a správní. Záštitu nad konferencí Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky převzal guvernér České národní banky Miroslav Singer.

Jako hlavní řečník vystoupí prof. Tadeusz Sporek z Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polsko). Letošní ročník se zaměřuje na finanční trhy z pohledu procesu globalizace světové ekonomiky. Vysoká škola finanční a správní pořádá konference zaměřené na oblast finančních trhů od roku 2003 každé dva roky jako mezinárodní a vědecké fórum, které umožňuje prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce jak na poli soukromých finančních aktivit (zejména z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních trhů), tak veřejných financí.

Letošní ročník bude jednat v plénu účastníků, aby umožnil všem přítomným zapojit se do diskuze k příspěvkům, které všechny prošly náročnou sítí recenzního posuzování. Druhý den konference bude věnován studentským vědeckým aktivitám, a to zejména studentům doktorských studijních programů nebo vybraným talentovaným diplomantům. Vysokou školu finanční a správní reprezentují mimo jiné odborný garant konference a vedoucí katedry Financí Otakar Schlossberger, historicky první finanční arbitr v Česku, a respektovaný odborník na otázku důchodových systémů prof. Jaroslav Vostatek z Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS.

Konference reflektuje nejenom obecné otázky této problematiky, ale blíže se věnuje také jejím jednotlivých segmentům a otázkám regulace. V první části tak vystupující budou diskutovat o současném stavu a vývojových tendencích globalizace finančních trhů, růstu finančních trhů po světové finanční krizi, dynamice vývoje hlavních segmentů finančních trhů ve světě a vztazích mezi reálnou ekonomikou a finančními trhy.

Druhá část konference bude zaměřena na nové jevy v oblasti hlavních segmentů finančních trhů, na vztahy burzovních a mimoburzovních obchodů a na měnící se povahu burz cenných papírů. Dále se bude zabývat specifickou problematikou vývoje trhu dluhopisů v podmínkách inflace a deflace, strukturálními změnami, povahou měnových trhů a změnami na trzích finančních derivátů po světové finanční krizi v důsledku přísnější regulace. Část věnovaná regulaci se zaměří na kvalitativní změny v oblasti národní a mezinárodní regulace finančních trhů, na odraz zvýšené volatility a rizikovosti finančních trhů v novém pojetí systémového rizika a finanční stability, na nové mezinárodní a národní regulatorní instituce a jejich význam pro finanční stabilitu a zásadní regulační opatření týkající se systémově významných subjektů operujících na finančním trhu včetně jeho infrastruktury.

Z konference bude vydán sborník s ISBN.

Datum vytvoření: 19/05/2015
-- Redakce

 

linkedin

komentáře
Srpnová inflace výrazně překvapila a zrychlila na 4,1 %, proinflační rizika dále sílí Inflace v srpnu překvapila podstatně rychlejším růstem, oproti červenci o 0,7 %,... Jakub Seidler hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Hlasy pro brzký růst sazeb v ČR sílí Na to, který proud tentokrát zvítězí, si budeme muset ještě týden počkat, nicmén... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Velké trable slabého zlotého Tak předně je třeba říct, že na počátku depreciace zlotého byl rádoby dobře míně... Jan Čermák Analytik a ekonom ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
nepřehlédněte