Přejít k hlavnímu obsahu
ANKETA: Je to trendy, je to sexy, je to skvělé PR a hlavně, je to nutné
Řeč je o společenské odpovědnosti firem, firemním svědomí, odpovědném podnikání neboli CSR (Corporate Social Responsibility). Potřeba firem konat dobro, sahá do roku 1960, kde se pojem sociální odpovědnost podniků ustálil a přetrval tak v téměř nezměněné formě dodnes.
CSR

CSR je dnes vnímán jako samoregulační mechanismus, kterým společnost sleduje a zajišťuje aktivní soulad s duchem zákona, etických norem a mezinárodních norem a vnímá je jako nedílnou součást obchodního modelu. U některých jde však realizace CSR aktivit nad rámec požadovaný zákonem a snaží se podporovat sociální dobro a to nad zájmy společnosti či korporace. Jak se k CSR staví české bankovní domy, jste si mohli přečíst v říjnovém časopisu Bankovnictví. Nyní si zde můžete seznámit s odpovědmi na naše otázky z řad nebankovních společností.

  • Kdy jste zavedli CSR a proč?
  • Jakým způsobem se vaše společnost angažuje v CSR?
  • Které aktivity jsou pro vás v této oblasti klíčové?
  • Máte nějaké kodexy, případně co obsahují?
  • Co si od CSR aktivit slibujete?
  • Jaké máte na vaše aktivity ohlasy, ať už od stakeholderů či z venku?

Pavel Jechort, člen správní rady Allianz nadačního fondu a marketingový ředitel Allianz 

1) Jako společensky odpovědná firma se Allianz chová od počátku svého působení v ČR před více než 21 lety. Klade velký důraz na etiku svého podnikání, dobré vztahy s klienty, akcionáři, obchodními partnery i mezi zaměstnanci navzájem. Velkou pozornost věnuje také dodržování lidských práv, rovnosti šancí a dodržování pracovních standardů po vzoru své mateřské společnosti. 

2) Hlavní aktivity Allianz na poli CSR jsou zaměřeny na bezpečnost na silnicích, ochranu zdraví účastníků silničního provozu a aktivní spolupráci na projektech s dopravně-bezpečnostní tématikou. Na podporu těchto projektů založila v roce 2012 Allianz nadační fond, který podporuje vybrané projekty neziskových organizací i konkrétní žádosti individuálních žadatelů. Projektů je mnohem více, zaměstnanci se například zapojují do dobrovolnictví v rámci projektu „Dne D“, Allianz spolupracuje s chráněnými dílnami, poskytuje praxi handicapovaným lidem, podporuje seniory…

3) Od roku 2008 je česká pobočka aktivně zapojena do globálního ekologického programu skupiny Allianz s cílem minimalizovat svůj negativní vliv.  Konkrétními opatřeními a úsporami v oblasti spotřeby energií, vody a papíru, v nakládání s odpady a v oblasti pracovních cest snížila Allianz SE v období 2006–2013 uhlíkovou stopu firmy o 37,2 % a i nadále ji chce snižovat o další procenta.

Skupina Allianz je od roku 2012 podporovatelem paralympijského hnutí, v ČR je Allianz partnerem Českého paralympijského týmu.

4) Být společensky odpovědnou firmou v první řadě znamená mít jasná pravidla pro vztahy ke klientům a partnerům a rovněž i mezi zaměstnanci navzájem. V případě Allianz pojišťovny to znamená, že se všichni naši zaměstnanci i pojišťovací poradci řídí Kodexem chování, obchodní etiky a interními předpisy Allianz Group. Na dodržování těchto zásad je v Allianz ustaven Compliance Officer.

5) Chceme našim klientům, partnerům a dalším spolupracujícím společnostem ukázat, že Allianz není konzervativní a upjatou společností, ale pojišťovnou s lidskou tváří. Že umí nejen pomáhat svým pojištěným v krizových situacích, což je samozřejmostí, ale dokáže udělat i něco navíc. Třeba podat pomyslnou ruku lidem, kteří se museli poprat s nepřízní osudu.

6) Ohlasy jsou veskrze pozitivní – třeba prostřednictvím Facebooku, kdy se Allianz a její zaměstnanci přidali k podpoře aktivit na podporu boje proti rakovině prostaty v rámci akce Movember. Do běhu na podporu charity, jehož byla Allianz partnerem, se klienti sami aktivně zapojili a na základě informací o aktivitách v charitě se Allianz ozval obchodník se značkovým oblečením – klient, že by ve spolupráci s pojišťovnou chtěl věnovat veškeré použitelné zboží po pojistné události v jeho skladu dětem z dětského domova. Předání proběhlo koncem loňského roku.  

Ing. Igor Rolínek, vedoucí úseku marketingu a public relations ČPP

1) Odpovědný přístup v podnikání je již od počátku strategickou součástí naší firmy a jejího fungování. Prostřednictvím společenské odpovědnosti vyjadřujeme svůj vztah k lidem a místu, kde podnikáme a fungujeme téměř 20 let. Považujeme za správné, že formou finanční podpory nebo aktivním dobrovolnictvím vracíme společnosti část úspěchu, kterého dosahujeme.

2) ČPP věnuje velkou finanční, ale i nemateriální podporu řadě kulturních a sportovních akcí či charitativním organizacím. V oblasti kultury podporuje třeba Divadlo Na Jezerce či Divadlo Broadway a rovněž i hudební festivaly, jako je Kmochův Kolín nebo projekt Kořeny folkloru bez hranic moravského folklórního sdružení tanečníků a zpěváků Oldšava. Kromě podpory mládeže z fotbalových a volejbalových klubů věnuje finanční prostředky také na realizaci sportovních akcí. ČPP zároveň podporuje vrcholové sportovce, kteří tak mohou trénovat pro ještě lepší výkony. Druhým rokem ČPP sponzoruje úspěšné reprezentační beachvolejbalové duo Kristýnu Kolocovou a Markétu Slukovou, známé jako Kiki a Maki. Dlouhá léta je ČPP generálním partnerem běžeckého týmu lyžařů, jehož reprezentantem je i známý běžec na lyžích Lukáš Bauer. V oblasti charity dlouhodobě spolupracuje s organizacemi podporující znevýhodněné děti a spoluobčany, jako je Nadace Terezy Maxové, Občanské sdružení Náruč - Modrý domeček Řevnice, Pferda či Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni. Zakoupením výrobků chráněných dílen ČPP podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Firma pravidelně organizuje sbírky ošacení a hraček, které pak věnuje potřebným. Zajímavými projekty se ČPP podílí na zvyšování bezpečnosti provozu na našich silnicích. Firma se chová šetrně k životnímu prostředí a vede k tomu i své zaměstnance. Získání platinového certifikátu LEED potvrzuje, že centrála v pražském Karlíně je budovou minimálně zatěžující životní prostředí.

3) Jedno z klíčových míst v našich aktivitách v této oblasti má dobrovolnická činnost. Naši zaměstnanci mohou využít jeden pracovní den v rámci projektu „Den sociální aktivity“ a pomoci v některé z neziskových organizací. Program svou účastí každoročně podporují také členové vedení naší společnosti, včetně generálního ředitele. V dárcovství a reklamním partnerství podporujeme rozvoj komunitního života s důrazem na sociální oblast a pomoc potřebným. Důležitou roli pro fungování firmy mají zaměstnanci. Proto pro své zaměstnance vytváříme takové pracovní prostředí, které napomáhá jejich osobnímu rozvoji a které respektuje jejich individuální možnosti.

4) Odpovědné podnikání vychází z filosofie koncernu Vienna Insurance Group. Dbáme na dodržování etických principů v podnikání, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti. Další důležitou oblastí je pro nás oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnosti.

Cílem těchto principů je zajistit maximální promítnutí hodnot společnosti do konání každého zaměstnance i obchodního partnera.

5) Hlavní přínos oblasti CSR vidíme v jejím vlivu na zvýšení hodnoty značky, dobrého jména a prestiže firmy a v posílení firemní kultury. Společensky odpovědná firma si buduje svými aktivitami důvěru u zákazníků, prestiž u dodavatelů, loajalitu a hrdost u svých zaměstnanců.

6) Ve všech směrech jsou tyto ohlasy kladné. Zájem našich zaměstnanců, kteří se angažují v nejrůznějších veřejně prospěšných aktivitách, rok od roku narůstá. Prostřednictvím dobrovolnické práce poznávají, jak neziskové organizace fungují a jak důležité je jejich poslání. Firemní dobrovolnictví také zlepšuje jejich schopnost pro týmovou práci a sbližuje je v rámci jejich týmu. Jednoznačně vnímáme, že pokud jako zaměstnavatel umožníme svým zaměstnancům aktivní účast na projektech firemního dobrovolnictví, budujeme si tak nejen ve společnosti, ale i mezi vlastními zaměstnanci pozitivní image. 

Ing. Vlastimil Divoký manažer marketingu a komunikace ERV

1) Této oblasti se věnujeme od samého počátku našeho působení v ČR, tj. od roku 1992.

2) Primárně dvěma způsoby. Každoročně finančně podporujeme Sdružení Linka bezpečí, které pomáhá dětem řešit jejich problémy. A také pořádáme firemní den, v jehož rámci zaměstnanci společnosti vždy (fyzicky) pracují pro nějakou organizaci, která pomáhá potřebným. Takto jsme například vloni uspořádali den pro klienty Centra sociálních služeb Tloskov, s nimiž jsme hráli různé dovednostní a zábavné hry, pomáhali jim zkulturnit prostředí ústavu apod. Letos jsme zase čistili louky Svazu ochránců přírody v Jaroměři a pomáhali jim opravovat ustájení pro ovce.i

3) Určitě spolupráce s Linkou bezpečí.

4) Ne, kodexy týkající se této oblasti u nás ve firmě nemáme.

5) Snažíme se jimi dát najevo, že nám není lhostejný osud těch, kdo neměli v životě tolik štěstí. Jako společnosti se skandinávskými kořeny je nám toto cítění velmi blízké a přirozené. Zároveň každoročním výběrem CSR firemní aktivity ukazujeme našim zaměstnancům, že i jednotlivec může významně přispět ke zlepšení životních podmínek potřebných lidí nebo zvířat.

6) Dostala se k nám slova uznání do některých klientů, kteří si všimli, jakými CSR aktivitami se zabýváme.

Jan Lener Ředitel komunikace a PR, Broker Consulting, a.s.

1) Obecně vzato, s hlavní CSR aktivitou začal Broker Consulting už při svém vzniku, protože pomáháme lidem zlepšovat jejich finanční gramotnost. Část naší práce je osvěta v oblasti zacházení s penězi. Dále jsme založili nadaci Dobrý skutek a obecně prospěšnou společnost ABC finančního vzdělávání.

2) V nadaci Dobrý skutek, kterou jsme v roce 2005 založili spolu s Jágr teamem, se angažujeme po všech stránkách, tedy materiálně, personálně, propagací i finančně. Nadace pomáhá rodinám a dětem, ke kterým nebyl osud zrovna dvakrát přívětivý. Výhodou je naprostá průhlednost a jednoduchost projektu. Každý si může vybrat konkrétní příběh, konkrétního klienta, který potřebuje specifickou pomoc, přispět libovolnou částkou a zároveň veškeré finanční transakce sledovat na transparentním účtu.

3) Klíčové je pro nás hlavně pomáhat těm, kteří si sami pomoci nedokáží. Jsme úspěšná firma a je přirozené, že hledáme možnosti, jak se angažovat v obecně prospěšných činnostech. Proto mnozí lidé z Broker Consulting pravidelně odvádí 1 až 2 % ze svých příjmů právě na nadaci Dobrý skutek. Naše příspěvky pomohly například v roce 2013 k získání celkové částky téměř 6 milionů korun, která byla beze zbytku rozdělena mezi 124 handicapovaných dětí, dospělých, jejich rodin i jiných organizací. Objem vyplacených prostředků každým rokem roste.

4) Máme etický kodex a reklamační řád, kodex přímo pro CSR nemáme. Nicméně všechny naše aktivity jsou maximálně transparentní. Například v případě Dobrého skutku si každý může prohlédnout již zmiňovaný transparentní bankovní účet, kde jsou zaznamenané veškeré finanční transakce.

5) U Dobrého skutku jde čistě jen o pomoc druhým. V případě ABC finančního vzdělávání pomáháme zvyšovat finanční gramotnost lidí. S finančně gramotnými lidmi se nám pak přirozeně pracuje daleko lépe, protože chtějí rozumně rozdělit a zhodnotit své finance. Proto v rámci ABC finančního vzdělávání pořádáme semináře už na středních školách, ale také ve firmách pro zaměstnance. Jde však o běh na skutečně velmi dlouhou trať. Nepočítáme s okamžitými benefity do našich hospodářských výsledků.

6) Dobrý skutek má výborné ohlasy od spokojených dětí a jejich rodin, kterým osud tolik nepřál, a díky nadaci mohou být o krok blíže k plnohodnotnému životu. ABC finanční vzdělávání je oblíben zejména mezi zaměstnavateli, pro jejichž zaměstnance pořádáme semináře ke zvýšení finanční gramotnosti. Pakliže je zaměstnanec dostatečně finančně gramotný, nevrhá se do žádných předražených půjček, nemá další osobní problémy, může pracovat nerušeně a soustředěně a nedostane se do spirály exekucí, které zatěžují i zaměstnavatele. Takže ohlasy máme a určitě jsou pozitivní. 

Karel Žyla Manažer PR, interní komunikace a CSR v ČR/SR, AXA Česká republika

1) Projektům společenské odpovědnosti se věnujeme od úplného začátku našeho vstupu na český trh v roce 2007. Jako společnost, která nabízí finanční produkty, vstupuje AXA do životů svých klientů a předmětem našeho podnikání je chránit lidi v dlouhodobém horizontu. Cítíme proto povinnost využít naše zdroje a odborné znalosti, abychom pomohli minimalizovat rizika, kterým se projekty, jež podporujeme, věnují.

2) Hlavním tématem společenské odpovědnosti je pro nás vzdělávání o rizicích. Podporujeme proto několik projektů, které se různými riziky zabývají. Na tyto projekty věnujeme ročně několik milionů korun. Kromě finanční podpory, která od roku 2007 dosáhla částky více než 27 milionů korun, se do pomoci zapojují pod hlavičkou aktivity AXA Pomáháme srdcem a pomáhají i naši zaměstnanci. V rámci tzv. Týdne společenské odpovědnosti se např. letos věnovali naši zaměstnanci dobrovolnictví 415 hodin.

3) V současné době jsou to dva projekty, jichž jsme generálním partnerem. Grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství, jehož cílem je zvýšit dopravní bezpečnost dětí na cestě do školy, rozšířit povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování a zlepšit životní prostředí v okolí škol. A dále školního vzdělávacího programu Finanční gramotnost do škol, který prostřednictvím video spotů informuje žáky základních a středních škol zapojených do Školního informačního kanálu (ŠIK CZ) o základních finančních a ekonomických tématech. Cílem je zvyšovat finanční gramotnost dětí a naučit je tak správně řešit situace, se kterými se budou často setkávat ve svém každodenním životě.

4) - - -

5) Jak už jsem zmínil výše, především to, že naše zdroje a odborné znalosti pomáhají tam, kde je to třeba. Naší pomocí bychom také chtěli vyjádřit podporu těm, kteří se snaží chovat odpovědně. Kromě toho je společenská odpovědnost pevnou součástí naší firemní kultury a společenská odpovědnosti tak pomáhá zvyšovat zapojení našich zaměstnanců. Jen v letošním roce se do různých dobrovolnických aktivit zapojilo více než 200 zaměstnanců.

6) V rámci programu Na Zelenou jsme od roku 2007 podpořili více než 90 škol a vzniklo již téměř 50 dopravních studií s návrhy na zvýšení bezpečnosti dopravy. Ve vzdělávacím programu Finanční gramotnost do škol je zapojeno přes 400 škol, z těchto čísel je patrné, že jsme aktivní hlavně v regionech po celé České republice a ohlasy od konkrétních lidí, kterým naše projekty pomáhají, jsou pro nás nejcennější.

Petra Vaňoučkova ředitelka o.p.s. Kooperativa - Nadace pojišťovny Kooperativa ve společnosti Kooperativa

1) Kooperativa jako jedna z největších finančních institucí v zemi cítí za povinnost pomáhat ve společnosti i jinak, než pojištěním rizik, které život přináší. Chce pomáhat a společnosti vracet část ze svého úspěchu – jak klientům, tak i zaměstnancům.

Ke společenské odpovědnosti firem jsme se oficiálně přihlásili v roce 2009. Zároveň jsme začali CSR budovat systematicky a dlouhodobě.

2) Hlásíme se k principům společenské odpovědnosti firem hned v několika oblastech. Angažujeme se v dopravně bezpečnostních aktivitách, ale zaměřujeme se i na pomoc hendikepovaným, podporujeme projekty v oblasti finančního vzdělávání a zdravotnictví, důraz klademe i na princip trvale udržitelného rozvoje.

Pojišťovna Kooperativa chce být respektovanou, efektivně fungující společností, jejíž aktivity sledují potřeby společnosti v České republice ve vybraných oblastech a pomáhají přesně tam, kde je to třeba, formou vlastních filantropických projektů nebo finančních příspěvků. Tuto oblast převzala nově založená Nadace pojišťovny Kooperativa.

3) Především angažovanost zaměstnanců v dobrovolnických projektech a filantropie. Od roku 2009 se naši zaměstnanci účastní dobrovolnických dní v rámci projektu Byznysu pro společnost a jejich portálu „zapojimse.cz“. Oceňujeme také zaměstnance za jejich osobní angažovanost v nezištné dobrovolnické činnosti. Krásným příkladem filantropie je např. projekt Strom pro lepší život, kdy zaměstnaci po celé ČR splňují z vlastních prostředků vánoční přání lidem z neziskových organizací.

4) Máme obecné zásady, které dodržujeme. Naše produkty jsou srozumitelné, přehledné a lze je uzpůsobit potřebám klientů. Pro zdravotně postižené klinety máme speciální slevový program. Plánujeme zavedení metodiky Standard – odpovědná firma, která umožňuje měřit efektivitu vynaložených prostředků do neziskového sektoru.

5) Považujeme za samozřejmost, že významné odpovědné firmy nejenom vytváří zisk a zaměstnávají lidi z regionů, ale mají také zodpovědnost vůči svému okolí. Chceme svojí odpovědností ukázat, že to bereme vážně. Je totiž prokázané, že sociálně zodpovědná firma má vyšší loajalitu zaměstnanců.

6) Naše společnost se již po několik let aktivně angažuje v oblasti CSR aktivit a za to byla v roce 2012 verdením koncernu i oficiálně oceněna. Kooperativa získala unikátní cenu Güntera Geyera, jejíž finančí část využila pro o.p.s. Pomocné tlapky - neziskovou organizaci, s níž dlouhodobě spolupracujeme. 

Získali jsme také ocenění TOP odpovědná firma – Nejangažovanější zaměstnanci 2011 za princip propojení firemního dobrovolnictví a osobní filantropie zaměstnanců.

 

Viola Baštýřová, tisková mluvčí Partners a koordinátorka projektu Den finanční gramotnosti

1) Naším hlavním CSR projektem je projekt zabývající se finanční gramotností obyvatel ČR. Jmenuje se Den finanční gramotnosti a byl spuštěn v září 2011. 8. září pak „slavíme“ Den finanční gramotnosti.

2) Hlavními cíli projektu jsou: Veřejně diskutovat o problémech finanční negramotnosti obyvatel, dosáhnout vyhlášení 8. září jako oficiálního Dne finanční gramotnosti a zejména aktivně zvyšovat finanční gramotnost obyvatel formou publikační a publicistické činnosti a formou veřejných přednášek Školy finanční gramotnosti ve spolupráci s dalšími partnerskými subjekty.

3) Projekt probíhá celoročně a nikoli jen 8. září. Během roku probíhají lekce Školy finanční gramotnosti, které jsou zaměřené na různé cílové skupiny (žáky ZŠ, studenty SŠ a dospělé obyvatelstvo, nyní rozšiřujeme na seniory a na matky na mateřské a rodičovské). ŠFG byla spuštěna v září 2012 a už je odškoleno okolo 1 200 lekcí po celé České republice. Školitelé z řad vybraných poradců Partners školí zdarma (více zde: http://www.denfinancnigramotnosti.cz/projekt-dfg). Dále se věnujeme publikační činnosti, vydali jsme například knihu „Jak ovládnout své finance aneb finanční plánování pro každého“, kterou dalo dohromady 8 autorů z Partners, nyní připravujeme knihu finančních pohádek pro mladší školní děti. Dále pravidelně publikujeme osvětové články v médiích, věnujeme se výzkumům finanční gramotnosti. V rámci Dne finanční gramotnosti jsme ale třeba ve spolupráci s českou Wikipedií pomohli vytvořit či zkvalitnit cca 70 hesel z oblasti osobních či rodinných financí.

4) V rámci Školy finanční gramotnosti školí jen certifikovaný a prověření školitelé z řad Partners. Na obsah a kvalitu jednotlivých přednášek klademe vysoký důraz a důsledně kontrolujeme nekomerčnost jednotlivých přednášek. Na přednášky si pak vyžadujeme vždy zpětnou vazbu od instituce, kde probíhaly. Výukové materiály připravujeme s externími pracovníky, například výukové plakáty či hru Finance v kapse jsme připravovali s evropským projektem FinLiCo.

5) Jako největší finančně-poradenské společnosti na trhu nám záleží na finanční gramotnosti obyvatel. Naším cílem je se aktivně zapojovat do finančního vzdělávání obyvatel a tím přispívat ke správným finančním rozhodnutím, které mohou ovlivnit kvalitu života jednotlivců. Snažíme se využívat co nejvíce komunikačních kanálů, jak na širokou veřejnost působit.

 

6) V rámci Školy finanční gramotnosti na základě vyžádaných zpětných vazeb máme v drtivé většině ohlasy pozitivní. Pedagogové tuto aktivitu žádají a sami vyhledávají, protože právě informace a odborníky z praxe postrádají. Přednášky, které pořádáme například pro obce či pro firmy, mají také velice pozitivní ohlasy. Například ve firmách jsou přednášky finanční gramotnosti vnímány jako určitý firemní benefit. 

Ing. Světla Košková, vedoucí oddělení marketingu a PR Pojišťovny České spořitelny

1) Určitá potřeba pomáhat tu byla od založení společnosti, byť se tomu tenkrát neříkalo CSR. Zaměstnanci pojišťovny chtěli pomáhat, sami se zapojovali do různých aktivit. Pojišťovna se stala patronkou slonice Saly, podporovala také sportovní oddíly. Když nastaly povodně v roce 1997, kdo mohl, vzal holínky a vyrazil na Moravu pomáhat s likvidací škod. Kolegové mají ochotu pomáhat hluboko v sobě.

2) Dnes se specializujeme na rodinné životní pojištění. Naše strategie se zaměřuje na pomoc ve vážných životních situacích. Tomu jsme přizpůsobili také oblast finanční podpory. S kolegy pomáháme až dvakrát do roka v rámci Dnů pro charitu. Chodíme do rodinných center, do nemocnic a do dětských domovů. To, že třídíme odpad a šetříme energie, považuji za samozřejmé. 

3) Zmínila bych dvě organizace, které podporujeme: Centrum Paraple – tady financujeme program, kterému říkáme Máma – táta na vozíku. Rodiny s dětmi se v něm učí, jak se smířit s hendikepem a jak s ním žít. Druhou organizací je Nadace Jedličkova ústavu a tranzitní program nazvaný S FLEXI do života. Platíme konzultanty, kteří pomohou klientům Jedličkova ústavu při přechodu ze školy do dalšího života. Jsme partnery řady sportovních a kulturních akcí Nadace JÚ, například benefičního koncertu nebo sportovního odpoledne.

 Zapojují se ale také zaměstnanci pojišťovny. S kolegy jsme vybírali peníze na speciální skútr pro jednoho ze studentů JÚ, pomáhali jsme při sportovním odpoledni a účastnili se Běhu pro Paraple. Do některých aktivit zapojujeme i naše obchodní partnery.

4) Máme něco mnohem lepšího! Máme kolegy s dobrým srdcem.

5) CSR děláme proto, abychom posílili jméno firmy a vybudovali společensky odpovědnou značku.

6) Půjčím si slova jedné mé kolegyně: „Není hezčí poděkování, než když někomu uděláte radost a vykouzlíte mu alespoň na malou chvíli úsměv na tváři.“ A to se nám daří, stejně jako zvyšovat povědomí o důležitosti životního pojištění.

Ing. Eva Svobodová Marketing & PR Manager, UNIQA pojišťovna

1) CSR aktivitami se zabýváme po celou dobu naší existence. V ucelenější a systematičtější podobě posledních pět let. Smyslem aktivit je pomoci zejména handicapovaným spoluobčanům v oblastech, kde nemohou získat prostředky z veřejných zdrojů na zlepšení své životní situace nebo k zahájení aktivnějšího života.

2) Většina subjektů, které podporujeme, se rekrutuje z řad našich klientů nebo partnerů. Když se dostanou do situace, kdy potřebují podporu, ale po vyčerpání všech běžných způsobů k získání prostředků z veřejných zdrojů stále nejsou schopni dosáhnout svého cíle, kterým je lepší zapojení do běžného života a aktivnější přínos společnosti. V takové fázi posuzujeme každý konkrétní případ individuálně a zvažujeme formy a výši pomoci.

3) Zejména finanční podpora na získání pomůcek pro rehabilitaci, transport nebo bezbariérovou úpravu bydlení. Dále podpora aktivního života, jako jsou speciální sportovní pomůcky nebo události. Podpora některých osobností, které mohou být v dané oblasti vzorem pro ostatní, jakou je například Heřman Volf (www.cestazasnem.cz nebo microsite myslete.uniqa.cz - video).

4) Speciální kodex sepsaný nemáme, ale postupujeme v souladu s nepsanými vyhlášenými interními pravidly. Každý jednotlivý případ posuzuje stejný okruh osob z vyššího managementu. Zásadou je neposkytovat prostředky na jednorázové a krátkodobé zlepšení situace bez toho, že by se i podporovaný sám aktivně zapojil do řešení dané situace. Naším krédem je pomoci těm, kteří svojí aktivitou a příkladem mohou dále pomoci dalším najít tu správnou cestu a smysl po nějaké fatální události, která zásadně změní jejich dosavadní život.

5) Neplánujeme nikdy nějaké zásadní mediální výstupy, kde bychom se prezentovali "v tom nejlepším světle". Není naším cílem vylepšovat si touto cestou naši image. Jako etablovaná pojišťovna s miliardovými obraty každý rok, která chce dlouhodobě působit na českém trhu, jsme si vědomi, že je naším úkolem převzít spoluodpovědnost za budování lepší společnosti v ČR.

6) Zpravidla máme ohlas ze strany lidí, kterým jsme pomohli buď jednorázově nebo systematičtěji. Ten je beze zbytku pozitivní. I naši akcionáři podporují takovou činnost. V minulosti jsme dokonce realizovali jeden projekt ve prospěch ČR na popud našeho akcionáře z Vídně, a sice zakoupení středověkého spisu Kronika sv. Václava, který jsme posléze zpřístupnili badatelům i veřejnosti. Tato významná historická písemnost byla v roce 2010 na prodej v aukci v Hamburku, ale český stát aktuálně neměl prostředky na takovou investici. Hrozilo, že ji zakoupí někdo ze zahraničí a pro Česko bude nenávratně ztracena. Na upozornění rakouského akcionáře se UNIQA rozhodla do aukce zapojit a vyčlenila prostředky na nákup tohoto díla pro náš stát nevyčíslitelné historické hodnoty.

Vojtech Prerovský, ředitel útvaru právo a compliance, AEGON Pojišťovna

1) Nežijeme ve vakuu. Jako firma i jako jednotliví lidé vnímáme v naší společnosti řadu oblastí, které se neobejdou bez nezištné pomoci lidí a firem. Jsme součástí mezinárodního koncernu, který má společenskou odpovědnost a respekt ke svému širšímu okolí jako jednu ze svých hodnot.

2) V souladu s celosvětovou strategií se zaměřujeme na tři oblasti -  zdraví, sociální pomoc a vzdělávání. Pozornost věnujeme také nakládání s přírodními zdroji a energií. Nicméně primární oblastí, na kterou se v oblasti CSR v ČR zaměřujeme je oblast rozvoje zdravého životního stylu.

3) Pravidelně se spolu se zaměstnanci připojujeme k Mezinárodnímu dobrovolnickému dni – Give and Gain. Podporujeme své zaměstnance a obchodní partnery k účasti na běžeckých závodech, kde startovné lze věnovat vybrané neziskové organizaci. Rovněž nabízíme našim klientům podporu v případě, že se rozhodnout udělat něco víc pro své zdraví. V loňském roce jsme navázali spolupráci s Nadací Terezy Maxové.

4) V roce 2013 Aegon zavedl pro všechny své společnosti zásady pro výběr dodavatelů, kteří musí splňovat stanovené minimální požadavky na ochranu práv zaměstnanců, etické požadavky a také požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

5) Hledáme aktivity do kterých můžeme smysluplně zapojit naše zaměstnance a zároveň jsou v souladu s hodnotami, které naše společnost vyznává.

Jedním z cílů je posílit u zaměstnanců Aegon ČR pocit sounáležitosti se společností a hrdosti na to, že pracují ve firmě, která se zajímá o své širší okolí.

6) Počet zaměstnanců a obchodních partnerů, kteří se zapojují do našich aktivit v této oblasti, roste, takže pozitivní .(úsměv)

Zvláště u zaměstnanců vnímáme velkou snahu zapojit se a vyhledávat oblasti pomoci, které dávají smysl.

Mgr. Jitka Zindulková, finanční skupina Wüstenrot, personalistka odpovědná za oblast CSR.

1) CSR pod oficiálním názvem jsme zavedli v roce 2012. Do té doby se společnosti Wüstenrot zapojovaly  do různých aktivit formou finanční či materiální podpory neziskových organizací. Těchto aktivit nebylo málo, ale chyběla ucelená koncepce celého programu. Navíc jsme chtěli nabídnout našim zaměstnancům nový směr a možnost zapojení, a to formou firemního dobrovolnictví, s nímž jsme v tomtéž roce začali.

2) Máme stanoveny čtyři základní pilíře (Transparentnost v podnikání, Zaměstnanci, Podpora komunit, Životní prostředí a ekologie), které naplňujeme konkrétními aktivitami. Zaměřím-li se pouze na dobrovolnické aktivity, pak naše pomoc a síly směřují k opuštěným dětem, handicapovaným spoluobčanům, nezapomínáme ani na často opomíjenou skupinu seniorů. Jelikož se považujeme za odborníky na finance, pak ve školách a školkách prezentacemi pomáháme přispívat ke zvyšování povědomí o finanční gramotnosti. 

3) Určitě aktivity v rámci dlouhodobého partnerství s vybranými neziskovými organizacemi a přednášky ve školách. A samozřejmě naši interní partneři, tedy zaměstnanci. V rámci CSR dbáme o jejich vzdělávání, rozvoj, zdraví a zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

4) Díky oblasti, v níž podnikáme, se připojujeme k oficiálním etickým kodexům České bankovní asociace, etiky v pojišťovnictví a Etickému kodexu finančního trhu. Vlastní máme nastavenou firemní kulturu, kterou se řídí všichni zaměstnanci i finanční poradci. Upravuje zásady chování a jednání nejen uvnitř společnosti, ale i ve vztahu ke klientům a smluvním partnerům. Vychází z principů zodpovědnosti, upřímnosti, loajality každého jednotlivce a respektu vůči ostatním. 

5) Vnímání společnosti, a to uvnitř i vně, jako firmy, která je při svém podnikání citlivá ke svému okolí a podporuje zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňuje. Dobrovolnické aktivity, kromě zážitků zcela jiného typu,  mají přidanou hodnotu v tom, že spojují zaměstnance na všech stupních pozic v jeden tým a umožňují setkání lidí, kteří běžně ve firmě nespolupracují či se dokonce vůbec neznají.

6) Jen ty nejlepší! A zájem o více a více takovýchto aktivit z obou stran. 

Datum vytvoření: 24/10/2014
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák