Přejít k hlavnímu obsahu
Budoucnost, to je dynamický biometrický podpis
Jedná se o velmi progresivní technologii, která umožňuje podepisovat elektronické dokumenty vlastnoručním podpisem na elektronické zařízení (tablet, signpad) s možností následné kontroly podpisu (jeho grafické podoby).

Samotná bezpečnost biometrického podpisu je přitom mnohonásobně vyšší než u stávající papírové podoby a to z toho důvodu, že jsou s grafickou formou podpisu zaznamenány jeho jedinečné vlastnosti, jako jsou rychlost, zrychlení, přítlak, náklon pera, doba podpisu atp. Vše v závislosti na použitém podpisovém zařízení. Kopírování a následné zneužití takovéhoto podpisu je pak prakticky nemožné, jelikož daná biometrická data (rozšířené například o časový otisk) jsou šifrována a pevně svázána s finálním dokumentem. Dokument se tak stává unikátním.

A co je Sign+?

Sign+ je komplexní SaaS služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími organizacemi a zároveň připojení dynamického biometrického podpisu k vybraným elektronickým dokumentům. Vše bez nutnosti nákupu složitého SW a jeho implementace.

Služba je navržena pro online použití přes WWW rozhraní a k samotnému biometrickému podpisu (a celkové administraci) je možné použít pouze jeden přístroj (tablet) s podpisovým perem (jedná se tedy o „one device solution“). Sign+ umožňuje zásadní zrychlení a zefektivnění správy dokumentů a jejich podepisování cílovým klientem a to především díky té skutečnosti, že všechny dokumenty jsou zde vedeny, zasílány a podepisovány výhradně v elektronické podobě (dokument je připraven k další operativě bezprostředně po podpisu).

Tento způsob užití služby rovněž umožňuje podrobný monitoring oběhu jednotlivých dokumentů a zabezpečení v nich uložených informací (zejména ve srovnání s dnes běžně používanou papírovou formou). Významnou výhodou této služby je pak i rychlost jejího poskytnutí (v řádu dnů) a rovněž nízké pořizovací náklady.

Datum vytvoření: 17/03/2015
Tibor Hrušecký - Business Development Manager, TurboConsult, s.r.o.

 

linkedin

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek