Přejít k hlavnímu obsahu
ANKETA: Jak se banky vypořádávají s novým zákoníkem
Podle nového občanského zákoníku a s ním souvisejících změn se postupuje už skoro tři měsíce. Banky změny nepřekvapily, i přesto ale začínají řešit další nejasnosti, které přináší praxe.

Banky potvrzují směrem k novému občanskému zákoníku známé rčení, že štěstí přeje připraveným. Implemantaci a přechod na nová rekodifikační pravidla totiž ve většině případů řešily minimálně po celý rok 2013, a tak je je v prvních měsících letošního roku tolik věcí nepřekvapilo. Jak vyplývá z ankety časopisu Bankovnictví, ani klienti neměli příliš problémů s přechodem na nové všeobecné obchodní podmínky, které musely banky vzhledem k novým požadavkům připravit. I finanční instituce se ale postupně dostávají k dalším nejasnostem v rozsáhlých změnách zákonů, se kterými mnohdy dopředu nemohly počítat a jejichž výklad není jednoznačný. Nejasnosti jsou spojeny například s notářskými zápisy či některými pravidly katastru nemovitostí.

Položili jsme následující otázky:

1) Jak hodnotíte první týdny účinnosti nového občanského zákoníku?

2) Řešili jste letos už nějaké konkrétní problémy způsobené novou úpravou? Čeho se týkaly?

3) Jak reagovaly vaši klienti na nové všeobecné obchodní podmínky? 

4) Chystáte se nového občanského zákoníku využít také jako příležitosti pro rozvoj vašeho byznysu? Jakým směrem?

 

Andrea Zatloukalová, ředitelka právní divize v Air Bank

1) S účinností nového občanského zákoníku se toho pro nás nic moc nezměnilo. Air Bank totiž od začátku stavíme na principech jednoduchosti, srozumitelnosti a otevřenosti, což je směr, kterým se ubírala i nová právní úprava občanského zákoníku. Povinnosti, které nový občanský zákonípřinesl, tak už nadstandardně plníme více než dva a čtvrt roku. 

2) Žádné problémy spojené s novou právní úpravou jsme zatím neřešili. Nenaplnily se ani názory některých lidí ohledně smluv uzavíraných na přelomu roku, podle kterých hrozil vznik právní nejistoty, pokud by ji každá ze stran podepsala v jiném roce. Smlouvy o běžném účtu se totiž od účinnosti nového občanského zákoníku řídí jeho zněním bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny, takže taková nejistota ani nikdy vzniknout nemohla.

3) Díky tomu, že jsme Air Bank vytvářeli na podobných proklientských hodnotách, na kterých staví i nový občanský zákoník, nedošlo v našich obchodních podmínkách k žádným velkým změnám. Pouze jsme museli udělat drobné změny v některých textacích. To je i důvod, proč nemáme na toto téma od klientů v podstatě žádné reakce nebo dotazy.

4) Takovou příležitost pro nás v novém občanském zákoníku nevidíme. Našemu byznysu už ale vlastně pomohl. Umožnil nám totiž ukázat, že v Air Bank nepotřebujeme zákony na to, abychom měli srozumitelné podmínky, jednoduchý ceník, nebo abychom byli ke klientům otevření. Jsou to totiž všechno oblasti, které u moderní banky 21. století považujeme za naprostou samozřejmost.

 

Jiří Neumann, projektový manažer v České spořitelně

1) Na konci loňského roku jsme úspěšně upravili stovky šablon klientské dokumentace a přizpůsobili interní procesy a systémy tak, aby respektovaly změny plynoucí z NOZ. Nyní se intenzivně zabýváme konkrétními případy implementace NOZ v praxi.    

2) Velkých změn se dočkala oblast hypotečních úvěrů, a to konkrétně změn ve vztahu k novému katastrálnímu zákonu. Jedná se jak o změny v podávání žádostí na katastrální úřady, tak i o nový způsob zpoplatnění jednotlivých úkonů katastrálních úřadů nebo změnu komunikace katastrálních úřadů směrem k bankám, která nyní chodí výhradně přes datové schránky. Díky intenzivní vzájemné spolupráci mezi bankami a ČÚZK se nám daří vše stabilizovat, abychom eliminovali případné negativní dopady na klienty.

3) Na nové VOP jsme nezaznamenali negativní reakce. Klienti je přijali jako změnu, která souvisí s novým občanským zákoníkem.

4) V první fázi jsme se zaměřili na přípravu veškeré smluvní dokumentace a interních procesů. Obchodní příležitosti jsou nyní ve fázi analýz a je předčasné se k nim vyjadřovat.  

 

Milena Brabcová z Právního útvaru ČSOB

1) Změnám, které přináší nová právní úprava, jsme věnovali  velkou pozornost a snažili jsme se těmto změnám přizpůsobit a vyhovět již v loňském roce. Proto  nás první týdny účinnosti nového občanského zákoníku  resp. změny jím vyvolané nijak výrazně nezaskočily. Našim klientům obecně změna může přinášet spíše výhody, protože na banky, jako smluvní strany a odborníky, jsou kladeny větší požadavky např. v rámci předsmluvní odpovědnosti a korektnosti postupu vůči klientům. Na vyhodnocení  změn a dopadů je však ještě příliš brzy, zatím se stále všichni s novou právní úpravou spíše seznamují.

2) Jak již bylo uvedeno, snažili jsme se případným problémům předejít a na nové situace se předem připravit. Zatím jsme nezaznamenali významné problémy, které bychom museli řešit. Operativně se pak řeší konkrétní dílčí situace. Nicméně opět je ještě brzy na závěrečná hodnocení. Asi nejvíce otevřených otázek s ohledem na postupy bank zatím přináší zatím neveřejný notářský registr zástav. Vzhledem k množství změn jsou důležité i změny týkající se katastru nemovitostí, kde se problematika také operativně řeší.

3) Změny, které byly v obchodních produktových podmínkách provedeny, jsou z našeho pohledu spíše přínosem  pro klienty, protože  banka se snažila podmínky zpřehlednit, opustila koncept mohutných všeobecných obchodních podmínek a postupuje cestou jednotlivých obchodních produktových podmínek. S negativními reakcemi se banka nesetkala. Samozřejmě v jednotlivých případech mohou klienti využít svého práva a  se změnou obchodních podmínek nesouhlasit a třeba smluvní vztah ukončit.

4) Vzhledem k rozsahu změn právních předpisů se banka prioritně věnovala revizi a úpravě stávajících postupů a dokumentace k produktům. Věnovala se však i zhodnocení tržních příležitostí, které změna právní úpravy může přinášet a tyto možnosti bude postupně využívat.

 

Radka Viková, ředitelka oddělení Legal & Compliance Equa bank

1) První týdny účinnosti NOZ hodnotím neutrálně – žádné velké zemětřesení se nekonalo, bankovní obchody i smluvní vztahy běží dál. Většina prací související s úpravou smluvní a klientské dokumentace a obchodních podmínek již proběhla v loňském roce, nejasnosti v právních názorech se vytříbí během následujících měsíců  a let.

2) Jako problematické se jeví výkladové a procesní nejasnosti kolem rejstříku zástav vedených notáři a vkladů do katastru nemovitostí. Věřím, že maximálně do konce roku se postupy sjednotí, případně je vyřeší technická novela NOZ a souvisejících předpisů.

3) Klienti byli v souladu s platnou právní úpravou pro platební služby informování již 2 měsíce před účinností nových všeobecných a produktových obchodních podmínek, tedy v říjnu 2013. Nezaznamenali jsme žádnou negativní reakci, několik klientů jen projevilo zájem o vysvětlení některých dílčích změn v podmínkách. Pracovníci Klientského centra i poboček měli k dispozici detailního průvodce po změnách v jednotlivých ustanoveních, mohli tedy poskytnout kvalifikovanou odpověď.

4) Samozřejmě si všímáme všech příležitostí, které by mohly vést k rozvoji našeho byznysu. Nicméně v tuto chvíli nebudeme nic bližšího odkrývat.

 

Vít Kovařík, vedoucí právního oddělené ve Sperbank CZ

1) Sberbank měla připravenu veškerou potřebnou dokumentaci a podmínky tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, ale samozřejmě je potřeba neustále sledovat vývoj na trhu a teoretické poznatky vhodně doplňovat o poznatky praktické, to vše doplněno i procesními požadavky. Takže první týdny účinnosti byly a stále jsou poměrně hektické, což se dalo vzhledem k rozsáhlosti změn očekávat.  

2) Naštěstí jsme nemuseli řešit žádné zásadní problémy, spíše šlo o zjišťování praktického fungování jednotlivých veřejných rejstříků a úpravy zajišťovacích instrumentů tak, aby byly zájmy banky co nejlépe chráněny i v novém režimu a zároveň byly klienty akceptovány.

3) I vzhledem k poměrně rozsáhlé informační kampani v médiích (a nechci hodnotit, zda byla ku prospěchu věci), byli klienti banky předem informováni, že v důsledku nové právní úpravy bude nutno provést i úpravy všeobecných obchodních podmínek. Tuto informaci klienti obdrželi i přímo od banky, včetně vysvětlení důvodu a obsahu změn, takže jsme nezaznamenali v souvislosti s těmito změnami negativní reakce klientů, a to i díky tomu, že podmínky klientů, spotřebitelů, jsou v novém občanském zákoníku pod výraznější ochranou.

4) Naše banka má velké ambice být aktivním a významným hráčem na bankovním trhu, takže samozřejmě zkoumá všechny možnosti, jak rozvíjet svůj byznys a zároveň být bankou, která bude klienty vyhledávána a pozitivně hodnocena.

 

Datum vytvoření: 24/03/2014
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák