Přejít k hlavnímu obsahu
MPSV bude poskytovat i nadále bezúročné úvěry ve spolupráci s NRB
MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU. Včera to potvrdili svým podpisem Martina Štěpánková, vrchní ředitelka sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce, Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB a Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

Na poskytování úvěrů MPSV vyčlenilo 270 milionů korun. Výše provozních a investičních úvěrů se bude moct pohybovat od 400 tisíc do 25 milionů korun.

„Zvýhodněné investiční nebo provozní úvěry pro sociální podniky jsou poskytovány díky programu S-podnik, který běží již od roku 2019. Za tu dobu bylo poskytnuto 37 úvěrů ve výši 187,6 milionů korun. Mezi podpořenými najdeme například podnik nesoucí název Dobroty s příběhem. Specializují se na nakládané pochutiny – sýry, zeleninu, masové speciality. Díky bezúročnému úvěru mohli modernizovat a rozšířit svůj podnik,“ uvádí vrchní ředitelka Martina Štěpánková. Správcem programu je NRB a peníze na něj byly v minulosti čerpány z Operačního programu Zaměstnanost, teď půjdou z Operačního programu Zaměstnanost plus. V tomto případě se nejedná o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale tzv. finanční nástroj, který představuje moderní formu podpory z fondů EU.

„Cílem programu S-podnik je usnadňovat začínajícím i stávajícím sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení nebo rozvoj podnikání. Jsme velmi rádi, že se můžeme do programu zapojit a podpořit tak podniky, které se chovají odpovědně ke společnosti, životnímu prostředí a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním,“ zmiňuje Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

V sociálním podniku lidé znevýhodnění na trhu práce tvoří minimálně 30 % zaměstnanců. Podnik reinvestuje většinu zisku do svého dalšího rozvoje, podporuje místní ekonomiku tím, že spolupracuje s místními firmami, zaměstnává lidi z blízkého okolí a spolupracuje s místními aktéry. Projekt musí být zaměřen na investiční aktivity sociálního podniku, související zejména se zaváděním nových technologií výroby, modernizací výroby nebo služeb. Podporováno je také rozšíření kapacity podniku nebo nabízených produktů či služeb, a z toho vyplývající zvýšení rozsahu činností, které podnik provádí.

Podporovanými oblastmi v programu S-podnik jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod, informační, komunikační a jiné činnosti. Výzva pro předkládání projektů s názvem Finanční nástroj na podporu sociálního podnikání bude vyhlášena 30. 11. 2023.

Příjem žádostí do programu S-podnik začne na jaře 2024 a je možný na všech pobočkách NRB v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. Podmínky podpory, formuláře žádostí, pokyny pro jejich předložení a veškeré další informace budou k dispozici na stránkách programu S-podnik.

Datum vytvoření: 24/11/2023

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Česká „nároková“ ekonomika, aneb každý natahuje ruku Pondělní protesty zemědělců zase připomněly, jak mohutně jsou na dotacích závisl... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Inflace blízko cíle ČNB – koruna trpí V lednu se zvýšily ceny především energií, tedy elektřiny a zemního plynu. Zafun... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
ČNB patří k největším pesimistům na trhu, bude mít opět pravdu? V únoru ČNB pokračuje s revizemi směrem dolů dál a snížila svůj odhad růstu pro ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš