Přejít k hlavnímu obsahu
Komerční bance stoupl meziročně zisk o 1,4 %
Komerční banka zveřejnila své výsledky za první čtvrtletí roku 2023. V něm hospodařila se ziskem 3,6 miliardy korun.

Celkové výnosy dosáhly 9 miliard korun, a byly tak nižší o 5,5 % oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku. Čistý úrokový výnos poklesl zejména v důsledku zvýšení průměrných nákladů na vklady. Čistý příjem z poplatků a provizí mírně vzrostl.

Provozní náklady vzrostly o 5 % na 5,0 miliard korun. Personální náklady byly vyšší
o 3,9 %, neboť nárůst průměrných mezd byl částečně kompenzován poklesem průměrného počtu zaměstnanců. Nárůst administrativních nákladů byl tažen vyššími výdaji souvisejícími s nemovitostmi a údržbou softwaru. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace.

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,1 % na 789,1 miliardy korun. V rámci úvěrování občanů stoupl celkový objem úvěrů na bydlení o 3,8 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 2 % na 269,6 miliardy korun. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,6 % na 35,9 miliardy korun. Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a ostatních úvěrů vzrostl meziročně o 6,2 % na 397 miliard korun.

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se snížil meziročně o 3,5 % na 979,5 miliardy korun. Vývoj byl ovlivněn tím, že klienti přesouvali část svých úspor do podílových fondů. Konkurence o vklady na trhu zůstala silná. Klienti rovněž často přesouvali své vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty. Vklady občanů v KB se snížily meziročně o 9 % na 320,3 miliardy korun.

„Aktivity v prvním čtvrtletí roku 2023 směřovaly k důležitému kroku v implementaci transformační strategie KB2025: otevření nové digitální banky pro nové zákazníky a zahájení migrace klientů ze stávající infrastruktury. Tento milník jsme překonali v dubnu a pokračujeme v transformaci Skupiny Komerční banky do role lídra v nové éře bankovnictví s důrazem na jednoduchý, inovativní a udržitelný přístup, založený na inteligentní kombinaci digitálního a fyzického řešení pro klienta.” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Výsledky z prvního čtvrtletí byly ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu. Celkové výsledky přesto byly solidní, klienti nadále prokazovali velmi dobrou disciplínu při splácení svých úvěrů, a dokonce jsme zaznamenali známky zlepšující se poptávky po úvěrech na bydlení a spotřebitelské úvěry, což snad naznačuje zlepšení optimismu lidí.” doplnil Jan Juchelka.

Datum vytvoření: 16/05/2023

linkedin

Komentáře komentáře
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák
Dubnové ceny výrobců zklidnily obavy ze zrychlení inflace Ceny služeb také meziměsíčně mírně rostly, stejně jako v minulém měsíci byl však... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler