Přejít k hlavnímu obsahu
Komerční bance stoupl meziročně zisk o 1,4 %
Komerční banka zveřejnila své výsledky za první čtvrtletí roku 2023. V něm hospodařila se ziskem 3,6 miliardy korun.

Celkové výnosy dosáhly 9 miliard korun, a byly tak nižší o 5,5 % oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku. Čistý úrokový výnos poklesl zejména v důsledku zvýšení průměrných nákladů na vklady. Čistý příjem z poplatků a provizí mírně vzrostl.

Provozní náklady vzrostly o 5 % na 5,0 miliard korun. Personální náklady byly vyšší
o 3,9 %, neboť nárůst průměrných mezd byl částečně kompenzován poklesem průměrného počtu zaměstnanců. Nárůst administrativních nákladů byl tažen vyššími výdaji souvisejícími s nemovitostmi a údržbou softwaru. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace.

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,1 % na 789,1 miliardy korun. V rámci úvěrování občanů stoupl celkový objem úvěrů na bydlení o 3,8 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 2 % na 269,6 miliardy korun. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,6 % na 35,9 miliardy korun. Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a ostatních úvěrů vzrostl meziročně o 6,2 % na 397 miliard korun.

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se snížil meziročně o 3,5 % na 979,5 miliardy korun. Vývoj byl ovlivněn tím, že klienti přesouvali část svých úspor do podílových fondů. Konkurence o vklady na trhu zůstala silná. Klienti rovněž často přesouvali své vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty. Vklady občanů v KB se snížily meziročně o 9 % na 320,3 miliardy korun.

„Aktivity v prvním čtvrtletí roku 2023 směřovaly k důležitému kroku v implementaci transformační strategie KB2025: otevření nové digitální banky pro nové zákazníky a zahájení migrace klientů ze stávající infrastruktury. Tento milník jsme překonali v dubnu a pokračujeme v transformaci Skupiny Komerční banky do role lídra v nové éře bankovnictví s důrazem na jednoduchý, inovativní a udržitelný přístup, založený na inteligentní kombinaci digitálního a fyzického řešení pro klienta.” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Výsledky z prvního čtvrtletí byly ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu. Celkové výsledky přesto byly solidní, klienti nadále prokazovali velmi dobrou disciplínu při splácení svých úvěrů, a dokonce jsme zaznamenali známky zlepšující se poptávky po úvěrech na bydlení a spotřebitelské úvěry, což snad naznačuje zlepšení optimismu lidí.” doplnil Jan Juchelka.

Datum vytvoření: 16/05/2023

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko