Přejít k hlavnímu obsahu
Česká spořitelna za první pololetí v zisku 11 miliard korun
Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2022 čistý zisk ve výši 11 miliard korun. Čistý zisk za stejné období roku 2021 činil 6,6 miliardy korun, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 67 %, díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu vývoj po pandemii covid-19, podpořený rozpuštěním opravných položek k rizikům v 1. pololetí 2022.
ceska sporitelna

Provozní zisk dosáhl 14,8 miliardy korun, ve srovnání s 1. pololetím 2021 tak vzrostl o 43,7 %.  „Výsledky České spořitelny v 1. pololetí odrážejí především rostoucí důvěru klientů v naši podporu v náročných časech, což se projevilo v rostoucích vkladech a úvěrech. Pokračovali jsme v pomoci našim klientům v mnoha směrech, abychom dále zlepšovali jejich finanční zdraví a finanční odolnost. ČS posílila program vrácení peněz za nákup potravin, rozšířila pojistné krytí a urychlila vývoj svých digitálních řešení. I díky tomuto úsilí dosáhla Česká spořitelna solidního čistého zisku v 1. pololetí 2022 s výrazným meziročním růstem, který byl převážně ovlivněn nižší srovnatelnou základnou v důsledku pandemie covid-19. Navzdory silné finanční výkonnosti přetrvává vysoká nejistota kvůli pokračující válce na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a rostoucí inflaci způsobené cenami energií,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků banky za 1. pololetí 2022.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2022 výše 1 843,8 miliardy korun a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2021 se zvýšila o 12,3 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry bankám společně s úvěry klientům. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 9,9 % na 902,4 miliardy korun. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 13,1 % na 574,7 miliardy korun, především díky hypotékám fyzickým osobám (+16,1 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+15,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 8,2 % na 324,9 miliardy korun, díky nárůstu u malých a středních podniků (+12,6 %), velkých korporací (+5,0 %) a korporátních dceřiných společností (+24,9 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 12,1 % na 1 371,7 miliardy korun což bylo způsobeno růstem ve všech segmentech. Vklady domácností se meziročně zvýšily o 5,3 % na 923,1 miliardy korun. Vklady korporátní klientely byly ovlivněny krátkodobými vklady a meziročně vzrostly o 20,9 % na 274,1 miliardy korun.

Vklady klientů veřejného sektoru narostly v meziročním srovnání o 45,2 % na 174,5 miliardy korun a byly též ovlivněny krátkodobými transakcemi. Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2022 v meziročním porovnání vzrostl o 43 tisíc na 4,5 milionu, ze kterých přibližně 2 miliony klientů v 1. pololetí 2022 využívalo digitální bankovnictví.

Datum vytvoření: 01/08/2022

 

linkedin

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek