Přejít k hlavnímu obsahu
Buřinka: Čeští rodiče dětem předávají peníze k 18. narozeninám
Přesně 90 % českých rodičů, kteří spoří pro své děti na stavebním spoření, si uvědomuje, že peníze náleží dětem a že s nimi mají nakládat výhradně v jejich zájmu. Potvrzují to v průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Více než čtvrtina rodičů takto naspořené peníze předává svým dětem ke dni jejich plnoletosti. Dalších 24 % pak po ukončení studií. Čtrnáct procent rodičů vidí jako ten správný milník jejich oznámení, že si chtějí zařídit samostatné bydlení. V souvislosti s předáním úspor určených pro vstup do dospělosti doporučuje psycholožka Kateřina Brikciová, aby tento akt byl vždy spojen s předchozím vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti.
savings

Průzkum Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) ukázal, že téměř tři čtvrtiny českých rodičů spoří nebo investují finanční prostředky pro své nezletilé potomky. Každý druhý rodič využívá pro tyto účely stavební spoření. Dle interních údajů Buřinky smlouvy uzavřené pro děti vykazují vyšší míru pravidelného spoření (53 %) než smlouvy dospělých (45 %). „V Buřince tvoří tzv. dětské smlouvy třetinu všech našich smluv. Zajímavé je, že největší část rodičů (25 %), kteří uzavřeli svým dětem stavební spoření do věku 3 let, jim spoří až do jejich dospělosti. Zároveň u 4 z 5 dětských klientů rodiče nesjednávali po uplynutí 6 let další smlouvu, ale pokračovali ve spoření na tu stávající. Náš průzkum také ukázal, že drtivá většina rodičů si uvědomuje, že peníze na dětské smlouvě patří právě dětem, a počítají s tím, že jim je dříve nebo později předají většinou při nějaké významné životní události,“ říká Stanislav Oliva ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky).

Smlouvu o stavebním spoření pro nezletilého může sjednat jeho zákonný zástupce, obvykle tedy rodič. Věk dítěte není omezený. Pro uzavření smlouvy rodiči stačí jeho občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud smlouvu uzavírají prarodiče, potřebují navíc plnou moc od zákonných zástupců. „Na stavební spoření může finančně přispívat kdokoli. Vložené finanční prostředky se stávají majetkem vlastníka účtu, v tomto případě tedy dítěte,“ vysvětluje Jolana Dyková, ředitelka pobočkového prodeje Buřinky.

Po uplynutí šestileté vázací doby lze smlouvu vypovědět. Pokud je dítě stále nezletilé, musí se na tom shodnout všichni jeho zákonní zástupci. Pokud ke shodě nedojde, nebo v případě, že chtějí rodiče smlouvu vypovědět před uplynutím její šestileté vázací doby, přichází na řadu role opatrovnického soudu. Ten rozhodne na základě argumentace zákonných zástupců s ohledem na zájmy dítěte.

„U dětských smluv o stavebním spoření je počet výpovědí před uplynutím vázací doby zanedbatelný. Hlavním důvodem je nutnost řešit případnou výpověď u opatrovnického soudu. Nicméně typickým příkladem, kdy soud o takové věci rozhoduje, je neudělení souhlasu jednoho z rodičů s výpovědí smlouvy. Týká se to především

Průzkum Buřinky dále ukázal, jaké jsou nejčastější příležitosti, při kterých rodiče svým dětem naspořené peníze předávají. Více než čtvrtina rodičů volí 18. narozeniny, a tedy oficiální vstup do dospělosti. Ukončení studií, ať už se jedná o složení maturity či absolvování vysoké školy, vnímá jako tu nejvhodnější příležitost 24 % respondentů.
A 14 % rodičů volí období, kdy se dítě rozhodne opustit domov a najde si své vlastní samostatné bydlení. Necelá třetina oslovených ještě přesně neví, pro kterou příležitost se rozhodne.

„Předání naspořených peněz dětem je vhodné spojit s nějakou významnou událostí jejich života. Ať už jde o dosažení plnoletosti, ukončení studií, pořizování vlastní nemovitosti aj. Nemusí přitom jít o pevně daný milník, ale lze se samozřejmě přizpůsobit nastalým okolnostem. Ať tak či onak, rodiče by měli vést děti k finanční gramotnosti již od útlého dětství tak, aby měly povědomí, jak s úsporami vhodně nakládat, zhodnocovat je, případně bezpečně investovat. Zároveň je důležité, aby stejně zodpovědně k finančním úsporám přistupovali i sami rodiče, protože jak známo – příklady táhnou,“ radí psycholožka Kateřina Brikciová

Datum vytvoření: 09/11/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák