Přejít k hlavnímu obsahu
ANKETA: Personalisté tuzemských bank o náboru nových kolegů

1) Jaké atributy chybí dnešním absolventům vysokých škol, kteří se k vám hlásí o zaměstnání? Co u nich postrádáte a na co by se měli při ucházení o zaměstnání více soustředit?

2) Nepřipadá Vám, že bankovnictví je vlivem regulace příliš svázané? Jak bude podle Vás vypadat bankéř budoucnosti? Nebude to jen úředník postupující dle jasných norem a pravidel?

3) Jaké pozice nejraději obsazujete a proč? Jaké pozice naopak obsazujete neradi?

 

Barbara Resnerová, HR manažerka Raiffeisenbank

1) Často se setkáme s absolventy, kteří vlastně nevědí, co by chtěli dělat, jak by měl vypadat jejich profesní život. Chybí jim praktická zkušenost. Někdy se zdá, že akademická sféra je odtržená od praxe a mladí lidé nemají představu, jaká náplň práce na jednotlivých pozicích je. Absolventi někdy nemají dostatečnou jazykovou výbavu. Pokud se chtějí ucházet o jakoukoliv práci, měli by mít jasnou představu o pozici, měli by znát zaměstnavatele (zjistit si předem veřejně dostupné informace) a mít všeobecný a aktuální přehled o dění v oboru. Rozhodně by ve svém CV neměli udávat nepravdivé údaje a chtít se stát ředitelem za rok a půl. 

2) Bankovnictví je regulované, ale to neznamená, že se bankéř stane chladným a rezervovaným, plnícím jen předpisy. I přes veškerou regulaci má zůstat člověkem, který pro klienta hledá nejlepší a nejzodpovědnější řešení. U nás v Raiffeisenbank je klient vždy na prvním místě. Máme klienta v srdci. 

3) Všechny pozice mohou být zajímavé a jejich obsazování závisí i na spolupráci s manažery, takže obsazování i zdánlivě obyčejné pozice může být radost nebo drama. Netěší nás, když nemáme dostatek kvalitních kandidátů a čekáme, kdy se ta jehla v kupce sena objeví. Frustrující je, když víme, že jehla v té kupce není nebo že ji za chvíli budeme hledat znovu. 

 

Martin Vejplacha, manažer Náboru a HR marketingu ČSOB.

1) Dnešní absolventi jsou jazykově dobře vybaveni a mnohdy mají rovněž zahraniční studijní i pracovní zkušenosti. Některým dnešním absolventům chybí jasná profilace a větší propojení teorie a praxe. 

2) Jak přesně bude vypadat bankéř v budoucnosti si netroufám odhadnout. Zastávám ale názor, že i dnešní bankéř by měl postupovat podle jasných pravidel. Jen jasné normy jsou základem korektního a oboustranně dobře fungujícího vztahu s klienty.  

3) Vypisujeme výběrová řízení a následně obsazujeme ty pozice, které jsou potřeba. Práce profesionála nejen v personalistice s osobními preferencemi nesouvisí.

 

Martin Grau,vedoucí náboru Česká spořitelna

1) Často je problematická skutečnost, že řada absolventů přichází na trh práce s představou, že úspěšné absolvování vysoko školského studia je samo o sobě „vstupenkou“ do excelentního zaměstnání. Realitou však je, že velká část absolventů postrádá dovednosti a zkušenosti potřebné pro karierní úspěch. Je zajisté pravda, že kvalitní teoretická a odborná příprava je velmi cenná, nicméně sama o sobě často nestačí. Pokud má uchazeč zájem o skutečně špičkové pracovní uplatnění, tak je potřeba nabídnout navíc i potřebné „měkké dovednosti“, na které však dnes řada škol neklade dostatečný důraz, a samozřejmě výhodou vždy bude, pokud absolvent během studia demonstroval svůj zájem o obor a sbíral praktické zkušenosti ať už přímo v budoucím oboru, nebo třeba i v rámci rozličných mimoškolních aktivit. Pravdou zůstává, že na budování výše zmíněného je potřeba zaměřit se v průběhu studia. Student, který chce v budoucnu uspět na trhu práce, musí splnit náročný úkol, a to spojit to nejlepší z toho, co mu může nabídnout akademická půda, a co může získat primárně praxí a prací na svém vlastním rozvoji nad rámec studia.  

2) Práce bankéřů, tedy poradenství (případně prodej produktů), bude neustále vyžadovat vyšší a vyšší kvalifikaci. Klienti budou chtít, aby si s nimi bankéř dal kávu, pobavil se o jejich problémech a společně s nimi hledal řešení. To znamená, že bankéř bude muset být nejen kvalifikovaný finančník, ale i někdo, kdo rozumí životu svého klienta či v případě podniků životu korporace. A nejen životu „nějaké“ firmy, ale podniku v konkrétním sektoru – zemědělství, automobilovém průmyslu, energetice. 

3) Nejraději obsazujeme pracovní pozice, které uvolnil někdo, kdo dále rozvíjí svou kariéru v rámci České spořitelny a postupuje na další metu. Nedá se říci, že by existovaly pozice, které „náboráři“ nemají rádi. Samozřejmě jsou jisté oblasti našeho businessu, kam se kvalitní odborníci hledají obtížněji, protože trh práce a počet kandidátů je velmi omezený, ale to je zase příležitost pro každého náboráře, aby předvedl, co umí. Náročný nábor je často právě tím náborem, u kterého poznáte nejzajímavější kandidáty, a získáte inspiraci a cenné informace pro další hledání talentů.

Datum vytvoření: 17/03/2015
-- Redakce

DORA

Komentáře komentáře
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je ve spojitosti s výsledkem parlamentní... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Americká centrální banka spoluurčuje vývoj českých hypoték Toto oživování ale bylo výrazně pomalejší než v dubnu, kdy onen převis přesáhl 2... Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
Profile picture for user Michal Skořepa
Inflace v květnu zpomalila Oproti dubnu ceny stagnovaly, jelikož cenové pohyby řady položek se vykompenzova... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler