Přejít k hlavnímu obsahu
Valná hromada Monety schválila rozdělení zisku za rok 2021 a účetní závěrku
Valná hromada schválila rozdělení čistého zisku Moneta Money Bank za rok 2021 v celkové výši 4,1 miliardy korun, konsolidovanou a individuální účetní závěrku a zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady banky.
moneta pobočka

Čistý zisk v celkové výši 4,1 miliardy korun bude rozdělen v částce 3,6 miliardy korun mezi akcionáře jako podíl na zisku ve formě dividendy ve výši 7 korun na akcii. Zbylých 483 milionů korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni jako akcionáři Moneta Money Bank v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 2. května 2022. Dividenda bude vyplacena akcionářům bezhotovostně dne 25. května 2022.

Valná hromada dále schválila konsolidovanou i individuální účetní uzávěrku Moneta Money Bank za rok 2021. Následně akcionáři odhlasovali a schválili návrh na auditora banky pro rok 2022, společnost Deloitte. Valná hromada také schválila zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady Banky za rok 2021.

Datum vytvoření: 26/04/2022

VSFS

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek