Přejít k hlavnímu obsahu
UNIQA inovovala svůj životní program DOMINO v souladu s trendy
Už poněkolikáté připravila UNIQA upgrade svého celoživotního programu pojištění DOMINO. Přitom se zaměřila zejména na zohlednění zdravého životního stylu, snížení poplatků u investiční formy, optimalizaci krytí pro případ závažných úrazů a invalidity a na lepší možnost využití životního pojištění v případě fatální události při čerpání úvěru.

Novinky v obou formách pojištění DOMINO Risk 2019 (rizikový produkt) a DOMINO Invest 2019 (produkt s rezervotvornou složkou na základě zvolené investiční strategie) byly už implementovány do nabídky. UNIQA při nich zapracovala řadu podnětů ze strany poradců i klientů. Současně zohlednila současné trendy: chce ocenit ty, kteří dbají na zdravý životní styl, a také bere v úvahu prodlužující se aktivní život naší populace. Oba tyto faktory jsou významné, protože životní pojištění si podle dlouhodobých statistik sjednávají ve velké míře odpovědní lidé v nadprůměrné zdravotní a fyzické kondici, kteří o sebe dbají.

Změnil se systém slev a přirážek podle BMI a kouření. Nejvýhodnější sazbu dostanou štíhlí nekuřáci. Ti ušetří na pojistném asi 28 %. Osoby s nadváhou, ale bez kuřáckého zlozvyku, budou odměněni slevou okolo
10 %. Naopak kuřáci musí počítat s tím, že zaplatí až dvojnásobek nejvýhodnější sazby. U indexu BMI bylo optimální rozmezí změkčeno na 18-30. Kouření bude od nynějška posuzováno podle odpovědi na otázku, zda dotyčný klient kouřil v posledních 12 měsících.

Významně se rozšířilo krytí v úrazovém pojištění. Namísto dosavadní až šestinásobné progrese u velmi závažných trvalých následků bude napříště možné čerpat až desetinásobek sjednané pojistné částky. Navýšen byl i limit pro trvalé následky úrazu u dětí na 1,5 milionu korun. V hodnocení invalidity došlo k širšímu pokrytí duševních poruch. UNIQA bude plnit už v případě II. stupně invalidity (doposud u III.). U diagnózy schizofrenie vyplatí odškodnění i u I. stupně invalidity.

U připojištění závažných onemocnění byla zkrácena čekací doba na
3 měsíce. Jednotlivé diagnózy byly rozděleny podle příbuznosti a souvislostí do 5 skupin, přičemž dojde-li k výplatě plnění za diagnózu z jedné skupiny, závažné choroby z ostatních nesouvisejících 4 skupin jsou nadále kryty v plném rozsahu. Byla prodloužena maximální délka plnění v pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti na 18 měsíců. Nyní lze sjednat i zpětné plnění u pojištění denní dávky od 28. dne a měsíční dávky od 61. dne. V takovém případě plní UNIQA dávku od prvního dne, resp. prvního měsíce PN, jakmile dosáhne její celková délka 28, resp. 61 dnů.

Další inovací je úprava pojištění pro případ prvního z rizik pro čerpání úvěru. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke smrti nebo události s následkem nejtěžšího III. stupně invalidity, vyplatí UNIQA jednorázové plnění ve výši aktuální lineárně klesající pojistné částky (v souladu s pokrokem v umořování úvěru) a pojištění končí. Má-li zdravotní újma za následek I. anebo II. stupeň invalidity, bude vyplácena měsíční renta odpovídající sjednané pojistné částce a délce pojištění.

V souvislosti se zlepšením zdravotního stavu populace ve středním věku přistoupila UNIQA i ke zjednodušení procesu a snížení administrativy při zkoumání zdravotního stavu na vstupu do pojištění k zabezpečení úvěru. Velká lékařská zpráva už nebude potřeba u částky do 5 milionů korun a věku žadatele do 45 let. Nečerpá-li klient úvěr, obejde se bez podrobného zkoumání zdravotního stavu až do věku 55 let a pojistné částky až
3 miliony korun.

Jako benefit nabízí UNIQA k novým smlouvám DOMINO 2019 také program diagnose.me k podpoře zdravého životního stylu. Prostřednictvím webové a mobilní aplikace může zákazník čerpat tipy pro zlepšení kondice a prevenci, dále si nechat posoudit příznaky obtíží a přiřadit správného specialistu, případně si vyžádat stanovisko a posudek zahraničního lékařského experta. Tuto službu poskytuje externí partnerská společnost; UNIQA ji za klienta první rok platí. V dalších letech je služba zpoplatněna částkou 500 korun ročně.

 

Datum vytvoření: 23/04/2019

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko