Přejít k hlavnímu obsahu
Propojení Inovací a Růstu: S Ondřejem Machačem o konferenci Fintech Roadmap
Na třetím ročníku Česko-Slovenské fintech konference - FintechRoadmap, spolupořádané Českou fintech asociací a Slovenskou fintech a insurtech asociací FINAS, se setkáte s klíčovými hráči fintech průmyslu. Konference se zaměří na ekosystém fintech, inovace, a strategie pro růst a financování podniků, přinášející jedinečnou příležitost pro C-level manažery, zakladatele a další stakeholdery k diskuzi o nejnovějších trendech a výzvách.
Ondřej Machač

1. Jaká je hlavní vize a cíle letošní Česko-Slovenské Fintech Konference?

Odpověď: Hlavní vize konference je vytvoření silného, udržitelného a vzájemně propojeného fintech ekosystému mezi Českou a Slovenskou republikou. Naším cílem je poskytnout platformu pro sdílení zkušeností, nejnovějších poznatků a inovačních praktik mezi zakladateli, investory a odborníky, a tím podpořit růst a inovace v obou zemích. Usilujeme o to, aby se účastníci nejen seznámili s nejnovějšími trendy, ale také aby z konference odcházeli s praktickými nápady a řešeními, které mohou aplikovat ve svých projektech. V neposlední řadě také se spoustou kontaktů.

2. Jaké novinky v oblasti regulací a podpůrných technologií můžeme očekávat z letošních panelů?

Odpověď: Panelové diskuze a přednášky se budou zaměřovat na klíčová témata, jako jsou nové regulace EU týkající se fintech sektoru, změny v zákonech o ochraně osobních údajů a jejich dopad na finanční technologie. Kromě toho se účastníci mohou těšit na prezentace nových podpůrných technologií, které umožňují fintech firmám lépe řídit rizika, zlepšovat zákaznickou zkušenost a zvyšovat svou efektivitu. Tato technologická setkání nabídnou náhled na nejnovější nástroje a platformy, které mohou fintech společnosti využít pro svůj další rozvoj. Těšit se můžete například regulatorní Sandbox, který představí Maria Staskiewicz za Českou fintech asociaci, nebo panelovou debatu na téma regulace moderního financování.

3. Jaký význam přikládáte inovačním trendům představeným na konferenci?

Odpověď: Inovační trendy jsou pro nás klíčové, protože právě inovace jsou hnacím motorem celého fintech sektoru. Na konferenci představíme nejnovější pokroky v umělé inteligenci, digitálním bankovnictví, no-codo vývoji a celkově technologie, které mají potenciál zásadně transformovat způsob, jakým lidé přistupují k financím. Důraz bude kladen na praktické aplikace těchto technologií, jak mohou pomoci fintech společnostem zvýšit jejich bezpečnost, transparentnost a uživatelský komfort.

4. Jaké příležitosti pro networking a rozvoj obchodních vztahů nabízí konference účastníkům?

Odpověď: Konference nabízí bohatý program zaměřený na networking, který účastníkům umožní navázat kontakt s klíčovými lidmi v oboru, ať už jde o potenciální obchodní partnery, investory, regulátorem nebo najít technologické dodavatele.

5. Jaký dopad očekáváte od konference na česko-slovenský fintech sektor?

Odpověď: Očekáváme, že konference výrazně přispěje k posílení vztahů a spolupráce mezi českými a slovenskými fintech společnostmi. Věříme, že sdílení zkušeností a nejlepších praxí mezi účastníky pomůže zvýšit inovační kapacitu a konkurenceschopnost celého sektoru. Tím, že přinášíme dohromady různé pohledy a řešení, otevíráme cestu pro nové spolupráce, které mohou v budoucnu vést k vytváření nových produktů a služeb, jež budou lépe reagovat na potřeby zákazníků v dynamicky se měnícím finančním prostředí. 

 

Ondřej Machač je FinTech Evangelista, zakládající redaktor FinTech magazínu Fintree, spoluzakladatel dobročinného projektu Podpořit.cz a aktivní konzultant asociace CTIT a Platební instituce Roger v oblasti FinTechu a inovací. Zároveň působí jako výkonný manažer v České Fintech Asociaci. Dlouhodobě se věnuje inovacím a věří, že dokážou měnit život člověka k lepšímu.

Datum vytvoření: 07/05/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák