Přejít k hlavnímu obsahu
Nadace Moneta Clementia poskytne granty za vyšší jednotky milionů
Nadace Moneta Clementia obdržela v letošním jarním kole grantového programu rekordních 183 žádostí. Na základě jejich posouzení nezávislou správní radou nadace pak rozhodla rozdělit mezi 56 úspěšných žadatelů z řad neziskových organizací celkem 7 129 236 korun.

Letošní kolo grantového programu bylo rekordní jak z hlediska počtu přijatých žádostí, tak i částky, o kterou organizace žádaly. Celkem si o finanční podporu během dubna zažádalo 183 neziskových organizací s žádostmi přesahujícími částku 37 milionů korun. K vysokému číslu přispělo, že mohly poprvé požádat také o příspěvek na svůj provoz.

„Z přijatých žádostí vidíme, že mnohé neziskové organizace mají problém financovat náklady spojené se samotným provozem své činnosti. Velmi často se zde objevovaly náklady na mzdy, pohonné hmoty či provoz budovy, ve které sídlí,“ vysvětluje Monika Kalivodová, předsedkyně správní rady Nadace Moneta Clementia.

Grantový program je určen organizacím, které se primárně zaměřují na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, péči o seniory nebo ochranu životního prostředí. Nadace jej vyhlašuje až dvakrát ročně a hlavní podmínkou pro přijetí grantové žádosti je převzetí záštity nad neziskovou organizaci některým ze zaměstnanců Skupiny Moneta. O tom, jaké neziskové organizace nakonec grant dostanou, rozhoduje nezávislá správní rada tvořená třemi zaměstnanci Skupiny Moneta a dvěma externě zvolenými členy.

Od podzimu 2023 je grantový program financován Nadací Moneta Clementia. Původně vznikla za účelem pomoci klientům, kteří se dostali do těžké životní situace a nejsou schopni dostát svým závazkům vzniklým vůči společnostem Skupiny Moneta. V loňském roce pak nadace svou působnost rozšířila nejen o samotný grantový program, ale také o oblast finanční podpory pro děti z dětských domovů a zaměstnance Monety, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Datum vytvoření: 19/06/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko