Přejít k hlavnímu obsahu
Do občanských průkazů by se měl vrátit údaj o omezení svéprávnosti
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) považuje za účelné vyjádřit se k aktuálním návrhům novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

ČLFA vítá poslanecký návrh na opětovné uvádění údaje o omezení svéprávnosti v občanských průkazech, který z nich byl vypuštěn s účinností od roku 2012. Podporuje návrh obsažený ve sněmovním tisku 234 a zároveň nesouhlasí s argumentací vlády proti tomuto poslaneckému návrhu. Údaj o omezení svéprávnosti v občanském průkazu by totiž bránil uzavírání obchodů, včetně finančních operací, které by mohly poškodit obě smluvní strany i celý trh. Asociace proto věří, že poslanecký návrh bude v Parlamentu ČR schválen. ČLFA postrádá obnovení zápisů omezení svéprávnosti v občanských průkazech v návrhu novely zákona o občanských průkazech, který předložilo do připomínkového řízení ministerstvo vnitra.

ČLFA už v minulosti vystupovala nejen proti tomu, aby byl z občanských průkazů vypuštěn údaj o případném omezení způsobilosti k právním úkonům, ale také proti podmínění zařazení  údaje o trvalém bydlišti souhlasem občana s platností od roku 2017 a proti vypuštění rodného čísla z občanských průkazů počínaje rokem 2019 bez jeho náhrady jiným nezaměnitelným identifikačním údajem – tedy proti opatřením zaváděným na základě novely zákona o občanských průkazech provedené zákonem č. 424/2010 Sb.

Tato opatření podstatně ztížila a po roce 2017 a 2019 dále výrazně omezí možnosti účastníků soukromoprávních vztahů  identifikovat jejich smluvní partnery a podniknout odpovídající opatření proti podvodům. Navíc výrazným způsobem oslabí právní jistotu účastníků těchto vztahů i ochranu třetích osob.

„Identifikace smluvních stran, respektive klientů, je přitom základním východiskem ve finančních službách, mezi jejichž významné poskytovatele patří členské společnosti ČLFA. Je nezastupitelným předpokladem obezřetnosti a odpovědného úvěrování – zásad konkretizovaných pro finanční společnosti v řadě konkrétních povinností platnými právními předpisy včetně zákona o bankách a zákona o spotřebitelském úvěru,“ říká předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková.

Datum vytvoření: 25/11/2014
-- Redakce

VSFS

Komentáře komentáře
ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny, ČNB ji asi následovat nebude ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v b... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB přešlapuje na místě, dalšímu růstu sazeb se nevyhne Inflace se v červnu pohybovala více než dva procentní body nad jarní prognózou a... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Vysoká inflace začíná měnit chování spotřebitelů Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce l... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek