Přejít k hlavnímu obsahu
Česká spořitelna za první pololetí v zisku 11 miliard korun
Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2022 čistý zisk ve výši 11 miliard korun. Čistý zisk za stejné období roku 2021 činil 6,6 miliardy korun, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 67 %, díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu vývoj po pandemii covid-19, podpořený rozpuštěním opravných položek k rizikům v 1. pololetí 2022.
ceska sporitelna

Provozní zisk dosáhl 14,8 miliardy korun, ve srovnání s 1. pololetím 2021 tak vzrostl o 43,7 %.  „Výsledky České spořitelny v 1. pololetí odrážejí především rostoucí důvěru klientů v naši podporu v náročných časech, což se projevilo v rostoucích vkladech a úvěrech. Pokračovali jsme v pomoci našim klientům v mnoha směrech, abychom dále zlepšovali jejich finanční zdraví a finanční odolnost. ČS posílila program vrácení peněz za nákup potravin, rozšířila pojistné krytí a urychlila vývoj svých digitálních řešení. I díky tomuto úsilí dosáhla Česká spořitelna solidního čistého zisku v 1. pololetí 2022 s výrazným meziročním růstem, který byl převážně ovlivněn nižší srovnatelnou základnou v důsledku pandemie covid-19. Navzdory silné finanční výkonnosti přetrvává vysoká nejistota kvůli pokračující válce na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a rostoucí inflaci způsobené cenami energií,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků banky za 1. pololetí 2022.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2022 výše 1 843,8 miliardy korun a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2021 se zvýšila o 12,3 %. Nárůst na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především úvěry bankám společně s úvěry klientům. Na pasivní straně bilance byly dominantním faktorem růstu vklady klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 9,9 % na 902,4 miliardy korun. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 13,1 % na 574,7 miliardy korun, především díky hypotékám fyzickým osobám (+16,1 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+15,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 8,2 % na 324,9 miliardy korun, díky nárůstu u malých a středních podniků (+12,6 %), velkých korporací (+5,0 %) a korporátních dceřiných společností (+24,9 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 12,1 % na 1 371,7 miliardy korun což bylo způsobeno růstem ve všech segmentech. Vklady domácností se meziročně zvýšily o 5,3 % na 923,1 miliardy korun. Vklady korporátní klientely byly ovlivněny krátkodobými vklady a meziročně vzrostly o 20,9 % na 274,1 miliardy korun.

Vklady klientů veřejného sektoru narostly v meziročním srovnání o 45,2 % na 174,5 miliardy korun a byly též ovlivněny krátkodobými transakcemi. Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2022 v meziročním porovnání vzrostl o 43 tisíc na 4,5 milionu, ze kterých přibližně 2 miliony klientů v 1. pololetí 2022 využívalo digitální bankovnictví.

Datum vytvoření: 01/08/2022

linkedin

Komentáře komentáře
Realitní trh korigoval ve druhém kvartále výrazněji... Při ní totiž nejde jen o absolutní úroveň nominálních cen nemovitostí, ale přede... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Pád inflace zpomaluje Ve srovnání s červencem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 %, a to především z... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Rozkolísané koruně chybí garance ČNB Minulý týden ovšem potvrdil naši tezi o větší zranitelnosti tuzemské měny, když ... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko