Přejít k hlavnímu obsahu
Biometrické podepisování se stává pro většinu firem jasnou volbou!
Ještě před rokem se na biometrické podepisování dívala naprostá většina společností přinejmenším s nedůvěrou. Ty ojedinělé, které se jej rozhodly přes všechna úskalí implementovat, byly považovány za odvážlivce či hazardéry. Stačilo ale dvanáct měsíců a všechno je jinak.

Dnes je pro většinu velkých českých společností biometrický podpis synonymem řady výhod a přínosů jak z pohledu fungování organizace jako takové, tak především z pohledu zlepšení a zrychlení poskytování služeb pro jejich klienty.

Právě před rokem uskutečnila konzultační a technologická Trask solutions mezi svými klienty průzkum, který ukázal, jak české společnosti vnímají přínosy a výzvy související s touto technologií. A protože téma vzbudilo a nadále budí velký ohlas, rozhodli jsme se tento průzkum přesně po roce zopakovat.

Kolik se toho za posledních 12 měsíců změnilo? Jaké jsou trendy v biometrice? Tak především:

Výhody a přínosy biometrického dynamického podpisu již přesvědčily 64 % českých společností.

Jak ukazuje aktuální průzkum, nemalá část z nich již tuto technologii využívá a další svůj postoj vůči ní za posledních 12 měsíců přehodnotily. A to v její prospěch.

Proč na biometrický podpis s Traskem?

Máme vlastní řešení Trask u:Sign

-       Trask u:Sign je hotové řešení pro podepisování elektronických (PDF) dokumentů pomocí dynamického biometrického podpisu na tabletech či signpadech.

-       Trask u:Sign lze snadno zapojit do stávajících procesů a nahradit jím „papírové“ kroky.

-       Trask u:Sign se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti a lze ho dále přizpůsobit bezpečnostní politice konkrétního provozovatele.

Máme tým a zkušenosti z reálných projektů

-       Disponujeme širokým týmem specialistů pro komplexní dodávku řešení biometrických podpisů.

-       Máme konkrétní zkušenosti s návrhem a implementací end-to-end řešení v ČR. Podívejte se např. na Uzavírání smluv bez papíru v ČSOB Pojišťovně.

-       Jsme schopni zajistit právní stanoviska a znalecké posudky pro konkrétní implementaci.

-       Pomůžeme vám s výpočtem business-case, s návrhem úprav do obchodních procesů.

-       Máme detailní know-how v oblasti správy dokumentů, dlouhodobé archivace dokumentů a automatizace obchodních a dokumentových procesů.

Průzkum Trasku: Biometrický podpis v roce 2015

9 otázek týkajících se současného stavu a plánů na využití biometrického podpisu v českých firmách. Respondenty průzkumu bylo

56 zástupců předních českých bank, pojišťoven a dalších finančních, telekomunikačních, průmyslových, dopravních a obchodních společností.

Biometrie proniká do českých firem

Rozšíření biometrických technologií v českých firmách zaznamenalo v posledním roce nárůst. Zatímco loni některou forem biometrie využívalo jen 14 % společností, letos už jich bylo 38 %.

Všichni (100 %) z těchto respondentů přitom uvedli, že jejich společnost využívá konkrétně technologii biometrického dynamického podpisu.

K dalším, i když spíše ojediněle využívaným biometrickým technologiím patří hlasová autentizace a identifikace na základě krevního řečiště prstu.

Uvedený nárůst využití biometriky přitom koresponduje s faktem, že loni 36 % z dotazovaných společností uvedlo, že konkrétně biometrický podpis hodlá nasadit během 1 roku.

Názory na biometrické podepisování se mění!

Postoj firem vůči biometrickému podpisu zaznamenal za posledních 12 měsíců významný obrat.

Téměř polovina (46 %) společností, které ještě do nynějška žádnou biometrickou technologii nevyužívají, překonala svou nedůvěru a připravuje se na nasazení biometrického podepisování, řada z nich ještě během následujícího roku.

Celkově je tak pouze 36 % ze všech účastníků průzkumu dosud přesvědčeno, že argumenty proti nasazení biometrického podpisu nadále převažují.

Důvody? Na prvním místě úpory

Dominovaly před rokem a dominují i letos. Úspory! Hlavní přínosy biometrického podpisu vidí účastníci průzkumu především v úsporách plynoucích z eliminace papírového procesu a přechodu na distribuci a archivaci primárně elektronických dokumentů.

Loni k tomuto argumentu směřovalo až 89 % odpovědí. Ačkoliv také v současnosti tento pohled převažuje (50 %), nezanedbatelná část respondentů vidí primární přínosy v jiných oblastech.

Výzvy? Především soulad s legislativou

Jestli se v něčem postoje českých firem nezměnily, pak jsou to hlediska podstatná pro nasazení biometrického podpisu. Největší důležitost respondenti nadále přisuzují (podle průměru „známkování“) souladu se zákonem. Dokonce i u ostatních kritérií zůstává pořadí důležitosti shodné jako před rokem.

Co znamená „biometrika“ pro klienta?

Z pohledu přínosů pro klienta je většinou společností vnímána jako klíčový argument rychlost – tedy zrychlení při vyřizování a odsouhlasení žádostí či smluv.

Ovšem zatímco loni tento faktor označilo jako klíčový 82 % respondentů, letos jich bylo „jen“ 67 %. O něco více se jich pak přiklonilo na stranu dalších přínosů – především k dostupnosti dokumentů v elektronické podobě.

A co společnosti, které váhají?

Patrně nebude překvapením, že se mezi českými společnostmi stále najdou i takové, které si vůči technologii biometrického dynamického podpisu dosud zachovávají rezervovaný postoj.

Co by tyto organizace přimělo jejich postoje změnit? Pro většinu z nich by to musel být jeden nebo více z následujících impulzů:

-       Relevantní příklady úspěšných implementací u českých společností.

-       Tlak business útvarů na zlepšování služeb a zavádění nových business modelů.

-       Vyřešení legislativních otázek.

-       Konkurence

Datum vytvoření: 27/05/2015
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Česká ekonomika klesá výrazněji, sazby dolů již v prosinci? Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky vš... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
HDP ještě horší než původní odhad Propad hospodářství jasně ilustruje efekt vysoké inflace, která stále likviduje ... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Pro aktivaci „Sahmova pravidla“ pro recesi v USA netřeba chodit daleko Samozřejmě, připomeneme-li si poslední tempo růstu HDP či dokonce říjnové maloob... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák