Přejít k hlavnímu obsahu
Air Bank chce podnikatelům zlehčit administrativu
Vystavování faktur, hlídání jejich proplacení a upomínání dlužníků, ale třeba i přípravu podkladů pro daňové přiznání – právě tyto úkony hodnotí podnikatelé podle průzkumu IPSOS pro Air Bank jako jedny z nejvíce obtěžujících. Sami by v ideálním případě uvítali systém fakturace propojený přímo s bankovním účtem, který dokáže požadované údaje automaticky vyplnit, umožní rychlý přehled o stavu všech faktur a zároveň poskytne veškeré funkce zcela zdarma.

Právě takové řešení nově poskytuje Air Bank přímo ve svém mobilním bankovnictví. Administrativu spojenou s fakturací tak usnadní nejen klientům z řad zkušených podnikatelů, ale zejména těm začínajícím, kterých podle dat z registru ARES za posledních 10 let přibývá nejvíce vždy na začátku roku a potom právě během září.

„Bezmála polovina oslovených podnikatelů stále vystavuje faktury ve wordu nebo excelu. Každou fakturu tak musejí sami od začátku do konce vyplnit, uložit do pevného formátu pro odeslání odběrateli, sledovat v přehledu plateb její proplacení a případně po uplynutí termínu její splatnosti ještě pro dlužníka připravit upomínku. Na trhu sice existují služby, které dokážou část těchto úkonů vyřešit, ale řada zmiňovaných funkcionalit je v těchto službách placená. Naši klienti budou moci využívat tuto službu přímo u nás v aplikaci zdarma a zároveň zde vyřeší většinu běžných potřeb, jako je například spárování s platbou nebo upozornění na fakturu po splatnosti, které obvykle bývají placené,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Podnikatele podle výsledků aktuálního průzkumu IPSOS pro Air Bank z jejich běžné agendy vůbec nejvíce obtěžuje příprava podkladů pro podání daňového přiznání (v 58 % případů), která spočívá mimo jiné v evidenci všech plateb, které na účet podnikatele v daném roce skutečně dorazily. Právě takový přehled zvládne fakturace od Air Bank jednoduše vygenerovat. Stejně tak poskytuje kompletní přehled o stavu veškerých faktur a upozorní na uplynutí termínů splatnosti, jejichž hlídání obtěžuje 42 % dotázaných podnikatelů. Téměř třetině respondentů (32 %) také vadí už jen samotné vystavování a odesílání faktur. Fakturace v aplikaci My Air proto umožňuje vyplňovat faktury stejně jednoduše jako běžné platební příkazy a připravit je ve formátu PDF rovnou k odeslání zákazníkovi způsobem, na který je podnikatel zvyklý, tedy například e-mailem.

„Pokud jde o administrativu týkající se fakturace, z vyjádření respondentů našeho průzkumu vyplynulo hned několik aspektů, které podnikatelům velmi vadí. Jedním z nejčastěji zmiňovaných je množství času, které jim fakturace zabírá. Ať už kvůli ručnímu vystavování faktur, jejich tisku a evidenci, anebo hlídání jejich proplacení, které často řeší každodenní kontrolou svého účtu a přijatých plateb v online bankovnictví. Dalším stresujícím faktorem jsou pro některé podnikatele složité zákonné požadavky spojené s fakturací. 60 % podnikatelů si totiž není jisto, co všechno má být na faktuře uvedeno. Někteří se tak obávají chyb a následných problémů při ručním vystavování faktur a jejich pozdějších úpravách. Část podnikatelů se proto rozhlíží po možnostech a programech, které by jim práci s fakturami usnadnily, vadí jim ale náklady spojené s jejich pořízením,“ říká Petr Šmíd, vedoucí oddělení Výzkum trhu Air Bank.

Air Bank svým klientům prostřednictvím jednoduché fakturace propojené s jejich účtem v mobilním bankovnictví poskytne veškeré funkcionality, které podle aktuálního šetření od ideálního systému fakturace očekávají. Pro respondenty je dle výsledků průzkumu vůbec nejdůležitější automatické vyplňování vlastních údajů, vygenerování faktur v pevném formátu PDF nebo rychlé a jednoduché vyplnění údajů odběratele na připravované faktuře.

Datum vytvoření: 12/09/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Červencová důvěra poklesla jak u domácností, tak podnikatelů Citelný pokles v průmyslu následuje po červnovém růstu a hlavní příčinou je trad... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Česká inflace – devátá nejnižší v EU Inflace je v ČR už na normálních úrovních, avšak nelze zapomínat na fakt, že inf... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Týden ve znamení pauzírující ECB V tuzemsku inflace překvapila trh, analytiky i centrální banku ještě razantněji.... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko