Aktuality

Firmy sestavující své účetní výkazy dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví tak bude možné snáze navzájem porovnávat, jelikož forma pořízení a užívání (nájem vs. koupě) majetku již nebude zkreslovat ukazatele finanční analýzy. Nový standard ale přinese změny ve způsobu účtování, oceňování a prezentace informací o majetku.Firmy budou od příštího roku vykazovat pronajímaný majetek podle jednotného modelu. Jakmile nová pravid... celý článek
Díky rostoucímu pracovnímu trhu se Češi už nebojí říct si o lepší platové i pracovní podmínky a v případě nespokojenosti hledat práci novou. Podle personalistů nyní mění práci průměrně jednou za pět let, výjimkou ale, zejména u mladých, nejsou ani odchody po několika měsících. „V roce 2015, kdy začala klesat míra nezaměstnanosti, se začal výrazně měnit pracovní trh. V oblasti náboru nových zaměstnanců byl pak zásadní rok... celý článek
Zajištěné nebankovní půjčky lze využít v případě nutnosti velmi rychlého financování, nebo když vám tradiční poskytovatelé nechtějí půjčit. Jako zástava se využívá převážně nemovitý majetek. To dává investorům, kteří tyto úvěry zpravidla financují, kvalitní záruku návratnosti vložených finančních prostředků. Podílet se na zisku z poskytnutých úvěrů přitom mohou též jednotlivci prostřednictvím P2P fintech platforem. Hard m... celý článek
Na meziročně horší výsledek hospodaření mají od dubna podle MF významný vliv dva faktory. Prvním z nich je částka 5,8 miliardy Kč, která byla loni v dubnu převedena z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění. A dále je hospodaření státního rozpočtu výrazně ovlivněno dubnovým transferem 4,3 miliardy Kč na doplnění pojistných fondů EGAP. Bez těchto vlivů by výsledek rozpočtu byl podl... celý článek
Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od čísel Úřadu práce ČR. Podle těch podíl nezaměstnaných v České republice v červenci vzrostl na 3,1 procenta z červnových 2,9 procenta. Český statistický úřad vychází z výběrového šetření pracovních sil, zatímco Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.Po České republice mělo v červenci podle údajů Eurostatu v rámci EU nejnižší míru nezaměstnanosti Ně... celý článek
Při vkladech do 750 000 korun získají klienti na spořicím účtu nově 0,8 % ročně místo původních 0,5 % a peníze mají kdykoliv k dispozici. Pokud vklad převýší tuto sumu, připíšou si automaticky exkluzivní úrokovou sazbu ve výši 1,1 % ročně na jakoukoli částku nad 750 tisíc korun. „My vysoké vklady na spořicím účtu vítáme a chceme jejich vkladatele odměnit. Proto jsme zvolili opačný přístup než většina bank, u kterých... celý článek
„Naše úspěšnost v právních jednáních dlouhodobě dosahuje přes 90 % a letos jsme státu uhájili vlastními zaměstnanci již přes 20 miliard korun. Postupně se nám daří naplňovat vizi stát se advokátní kanceláří státu,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Právníci ÚZSVM zastupují desítky státních institucí včetně Ministerstva financí, a to velmi úspěšně. Díky ÚZSVM stát eliminuje najímání externích advokátn... celý článek
Jak vyplývá z šetření M.B.A. Finance, třetina případů, které dostanou od věřitelů do správy, nemá platné kontaktní údaje. "Nejčastěji jsou to dluhy za energie, nebo telekomunikační a datové služby. U těchto komodit je to až čtvrtina pohledávek, které vznikly v důsledku nedbalosti, protože spotřebitelé přešli k jinému dodavateli, nebo je neinformovali o změně telefonu či adresy. Když jim vznikly nesplacené dluhy, spotřebitelé se o n... celý článek
„S potěšením oznamujeme, že jsme se vstříc poptávce našich klientů a v souladu se strategií růstu v regionu střední a východní Evropy stali členem budapešťské burzy, zajímavě rostoucí nejen zobchodovanými objemy. Naše nová role na maďarském trhu přinese lepší servis pro naše institucionální i individuální klienty z pohledu nákladů i rychlosti a kvality spojení s burzou. Ihned po vstupu budeme jedním z nejaktivně... celý článek
Výbor pro rozpočtové prognózy je desetičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Předsedou výboru byl v dubnu jmenován Sobíšek, místopředsedou výboru je hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Dnešního jednání se zúčastnilo osm z deseti členů, přičemž jako optimistickou ji označilo šest členů výboru. Dva se zdrželi hlasování. Výdaji v návr... celý článek

Stránky

Čína hlásí nejhorší HDP od krize

Čína zaznamenala nejpomalejší růst za posledních deset let (6,5 %). To není dobré znamení pro...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

7 dní s korunou: Politické finále dále ohrožuje korunu

Je zde týdeník „7 dní s korunou“.

František Táborský
Analytik Raiffeisenbank

Nová regulace zkresluje čísla z automobilového trhu

Automobilový průmysl je největším tuzemským průmyslovým oborem vytvářejícím přímo přes šest...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB