Vláda zpřísnila zákon o družstevních záložnách

Družstevní záložny budou od 1. ledna 2015 platit dvojnásobný poplatek do Fondu pojištění vkladů. Aktuálně platí 0,04 procenta z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Do výpočtu se zahrnují i úroky. Od stejného data bude vyžadováno, aby družstevní záložny poskytovaly produkty a služby pouze svým členům, což je běžnou zahraniční praxí.

Vláda schválila Ministerstvem financí před ložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o změně některých zákonů. „Návrh reaguje na zhoršující se situaci v sektoru družstevních záložen, která bohužel v loňském roce vyústila v krach největšího subjektu na tomto trhu.

Cílem navrhovaných změn je především stabilizace sektoru tzv. kampeliček, přiblížení jeho fungování mezinárodním standardům a eliminace rizik tohoto sektoru pro Fond pojištění vkladů,“ řekl Andrej Babiš, ministr financí. Od roku 2018 by měla být zavedena hranice určující limit velikosti družstevní záložny. Aktuálně se mluví o bilanční sumě ve výši pěti miliard korun. Jakmile by záložna tuto hranici překonala, měla by se transformovat na banku anebo pokračovat ve své činnosti avšak bez možnosti dalšího růstu.

Ohledně transformace vychází pro družstevní záložny výhodnější změnit svou právní subjektivitu na banku v průběhu roku 2015. Novela zákona jim nabízí mírnější podmínky. Poslední výraznou budoucí legislativní změnou je maximální možný objem úvěru připadajícího na jednoho člena záložny. Ten by měl činit nejvýše 30 milionů korun. Účinnost tohoto opatření je navržena od 1. ledna 2018. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem bude platit tříleté přechodné období. Od roku 2018 bude platit také pravidlo minimální výše základního členského vkladu ve výši 1 000 korun. V návrhu se počítá i s posílením vlivu členů družstevní záložny. V budoucnu by měly členské vklady činit alespoň jednu desetinu úročených depozit daného člena.

Do souhrnu se počítají základní i další členské vklady. Depozita přesahující desetinásobek souhrnu členských vkladů připadající na jednoho člena nebudou úročena. Toto pravidlo se bude týkat depozit vložených po 1. červenci 2015. Pro depozita vložená před tímto datem bude toto pravidlo „jedna ku deseti“ aplikováno (za splnění určitých podmínek) až od 1. ledna 2018, navíc v mírnější podobě.

-- Redakce
Datum vytvoření: Pátek, 22. Srpen 2014

Proč je Fed důležitý i pro českou korunu?

Červnové zasedání Fedu bude klíčovým momentem tohoto týdne. Trhy v posledních týdnech výrazně...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Jsou české inflační tlaky za vrcholem?

Květen přinesl další pokles nezaměstnanosti a nárůst inflace. Na první pohled tak domácí...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance

Napětí na českém trhu práce nepolevuje

Sérii příznivých zpráv přicházejících z české ekonomiky včera doplnily nejnovější údaje z trhu...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB